Galatia

Galatia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Galatija buvo regionas šiaurės centrinėje Anatolijoje (dabartinė Turkija), įsikūręs keltų galų a. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos „Galija“, kurį lotynų rašytojai pakartojo kaip Galli. Keltams regioną pasiūlė kaimyninės Bitinijos karalius Nikolajus I (apie 278–255 m. Pr. M. E.) Ir jie įsitvirtino trijose provincijose, kurias sudarė keturi kantonai (seniūnijos), sudarytos iš miestų valstybių (žinomų kaip oppidumas) valdė atitinkamai trys gentys, sudarančios pradinę grupę: Tectosages, Trocmil ir Tolistogogii.

Galatų keltai iš pradžių išlaikė savo kultūrą ir toliau stebėjo savo senąsias religines šventes ir ritualus, tačiau palaipsniui tapo helenizuotais, kad kai kurie lotynų rašytojai juos vadino graikų-galų kalba. 189 m. Pr. M. E. Juos užkariavo Roma, tapusi kliento valstybe, tačiau jiems buvo suteiktas tam tikras autonomijos laipsnis valdant Deiotarui („Dieviškasis jautis“, 105 m. Apie 42 m. Pr. M. E.) Po Pompėjaus Didžiojo (106 m. 44 m. Pr. M. E.) 63 m. Pr. M. Nugalėjo Pontuso mitridatus VI (120–63 m. Pr. M. E.), O vėliau Augustas Cezaris 25 m. Tai geriausiai žinoma iš Biblijos Galatų knygos - laiško, parašyto ten esančiai krikščionių bendruomenei.

Keltų invazija ir įsitvirtinimas

Keltų migracija jau buvo vykdoma, kai galų vadas Brennus 390 m. Ji tęsėsi iki IV a. Pr. M. E., Kai apie 280 m. Pr. M. Grupė keltų iš Panonijos nusileido į Graikijos regioną, siūlydami savo samdinių paslaugas (kaip jie turėjo Italijoje beveik prieš šimtą metų) ir gyveno iš žemės. pašarų ir plėšikaujantys miestai ir miestai.

„Galatia“ nebuvo centralizuota valstybė, o keltai nebuvo patenkinti sėsliu žemės ūkio gyvenimu.

279 m. Pr. M. E. Viena šių didelių migruojančių pajėgų dalis (pagal kitą Brennusą, dėl kurios mokslininkai spėliojo, kad „Brennus“ galėjo būti titulas, o ne tikrasis vardas) nusinešė šventąją Orakulo vietą Delfuose, nešdamas jos lobius. Tada Brennus dingsta iš istorijos, tačiau du kiti lyderiai, Lutorius ir Leonorius, buvo labiau suinteresuoti savo žmonėms rasti nuolatinį būstą nei nuolatinis karas ir plėšimai, ir pradėjo ieškoti žemės šiam tikslui.

Maždaug tuo pačiu metu Bitinijos karalius Nikolajus I (apie 278–255 m. Pr. M. E.) Anatolijoje kovojo su savo broliu Zipoetu II, kuris Bitinijoje buvo sukūręs nepriklausomą karalystę, norėdamas užginčyti Nicomedeso I teisėtumą. Nikomedas, išgirdęs apie keltų kovos sugebėjimus, pakvietė juos į Anatoliją padėti jam kariauti. Keltai nugalėjo Zipoetą II, nustatė, kad Nikolajus I yra teisėtas karalius, o paskui pradėjo plėšikauti per Anatoliją, siekdamas iš miestų ir kaimų apsaugos pinigų ir naikinti tuos, kurie nemokės.

Nikomedui I, labai pasinaudojus jų pagalba, jų nebereikėjo, bet negalėjau paprašyti jų išvykti. Mokslininkas Gerhardas Hermas komentuoja situaciją:

Meilės istorija?

Prenumeruokite mūsų nemokamą savaitinį naujienlaiškį!

Nikomedas buvo pasamdęs barbarus; jie suteikė jam manevro laisvę, reikalingą jo paties valstybei užtikrinti, tačiau tada jis susidūrė su klausimu, ką dabar su jais daryti. Numatyti atlyginimo ar bet ko kito sumanius darbus jis sumaniai dirbo siekdamas didžiulio ilgesio, kuris privertė tris gentis klajoti; jis jiems pasiūlė teritoriją toje Anatolijos dalyje į rytus nuo savo sienų - regioną aplink šiuolaikinę Ankarą. Šis gambitas pasiūlė dvigubą pranašumą: viena vertus, jis atsikratytų šių svečių; kita vertus, jis sukurtų buferinę būseną tarp savęs ir laukinių frigų. Be to, žemė net nebuvo jo. (40)

Žemė iš tikrųjų priklausė frigams arba bent jau jais naudojosi, tačiau atrodo, kad Nikomedo manymu, tai buvo keltų problema; ką jie padarė tiesiog apsigyvenę ten ir išviję frygų bendruomenes. Tačiau pripratę prie karo ir tiesiog atėmę iš vietos gyventojų tai, ko norėjo, jie tęsė atsitiktinius reidus. C. 275 m. Pr. Kr., Galbūt paskatinti Nikomedo, jie užpuolė Seleukidų imperijos teritorijas ir buvo nugalėti seleukidų karaliaus Antiocho I Soterio (apie 281–261 m. Pr. M.) Dramblių mūšyje. Jie kreipėsi į teismą dėl taikos ir tapo vertingais samdiniais Antiocho I kariuomenėje.

„Attalus I & Galatia“

Kokia bendruomenės ir vyriausybės forma šiuo metu buvo Galatijoje, neaišku, tačiau ji nebuvo centralizuota valstybė ir keltai nebuvo patenkinti sėsliu žemės ūkio gyvenimu. Kol viena gentis toliau kovojo už Antiochą I, kita tapo samdiniais Mithridates I Ctistes of Pontus (apie 281-266 m. Pr. M. E.) Prieš seleukidus. Tuo pačiu metu trečioji gentis arba galbūt dviejų ar visų trijų pajėgos tęsė reidus kitose gyvenvietėse ir tapo rimtu Pergamono miesto rūpesčiu. Pergamoną valdė Lysimachus, vienas iš Aleksandro Didžiojo Diadochi („įpėdinių“), kuris po Aleksandro mirties laikė Anatoliją ir Trakiją. Mūšyje 281 m. Pr. Kr. Jį nužudė Seleukijus I Nikatorius (apie 305–281 m. Pr. M. E.), Kitas iš Diadochi ir Selekidų imperijos įkūrėjas, kuris tuomet pretendavo į Anatoliją.

Lysimachus anksčiau buvo patikėjęs Pergamoną, jo didžiojo iždo vietą, vienam iš savo vadų Philetaerui (282–263 m. Pr. M. E.), Kuris saugojo Lysimachus turtą. Netrukus po Lysimacho mirties Seleucus I buvo nužudytas, o jo įpėdinis Antiochus I Soter nieko nežinojo apie lobį (kuris, pasak senovės istoriko Strabo, sudarė daugiau nei 9 000 talentų sidabro). Užuot pasiūlęs pinigų savo naujajam valdovui, Philetaeris juos diskretiškai išleido tobulindamas ne tik savo, bet ir kaimynų miestus, tyliai plėsdamas savo teritoriją, pirkdamas aplinkinių bendruomenių lojalumą per prabangias dovanas.

Attalus I oficialiai pripažino Galų regioną Gallo-Graecia, suteikdamas jiems autonomiją.

Eumenas 261 m. Pr. M. E. Sardžio mūšyje nugalėjo Antiochą I Soterį, padedamas keltų, kurie nužudė Antiochą I ir išlaisvino Pergamoną nuo seleukidų kontrolės. Tuomet Eumenas išplėtė savo teritorijas ir ėmėsi didelių pastatų projektų, tačiau Galatijos keltai, anksčiau dirbę Antiochus I, o dabar bedarbiai, nes Eumenes nebuvo suinteresuoti tolesnėmis karinėmis kampanijomis, atkreipė dėmesį į reidą jo teritorijoje. Vienintelis būdas, kuriuo Eumenas galėjo jų išvengti, buvo sumokėti apsaugos pinigus.

Eumenesą pakeitė jo pusbrolis ir įtėvis Attalusas I (apie 241-197 m. Pr. M. E.), Kuris atsisakė tęsti šiuos mokėjimus ir užpuolė keltus, 232 m. Pr. 230 m. Pr. Kr. Jis atmušė didelį keltų kontingentą, žygiuojantį į Pergamoną, kad atkurtų apsaugos pinigus, ir vėl išvarė juos į savo regioną. Tada Atalus I šventė savo pergalę per paminklus ir statulėles, vaizduojančias mirštančius ir nugalėtus galus, kuriuos jis buvo įsikūręs Pergamono Atėnės šventykloje. Garsioji statula Mirštanti Galija (šiuo metu saugomas Romos Kapitolijaus muziejuje) yra vėlesnė romėniška vienos iš šių statulų kopija, kurią užsakė Attalus I. Kol buvo iškelta jo šventė ir paminklai, Attalus I oficialiai pripažino Galų regioną Gallo-Graecia, suteikdamas jiems autonomiją. ir skatindami juos įkurti savo karalystę.

Vyriausybė ir religija

Trys gentys, žiauriai nepriklausomos ir atsisakiusios jungtis tarpusavyje, Galatijoje įkūrė atskiras provincijas, kurios buvo mažos karalystės. Trocmilas užėmė rytus, Tolistogogii į vakarus, o Tectosages - centrinį regioną. Kiekviena iš šių provincijų karalystių buvo padalyta į keturis kantonus, kurių kiekvienas buvo valdomas tetrarcho, po juo-teisėjas, kariuomenės vadas-teisėjui, o po juo-du pavaldūs vadai. Tikimasi, kad žmonės gyvens pagal tetrarcho (iš esmės jų karaliaus) suformuluotus įstatymus konferencijoje su teisėju, kurio galios buvo didelės nustatant ir vykdant įstatymą.

Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui teisėjo valdžia, jis buvo laikomas atsakingu 300 delegatų senatui, sudarytam iš visų trijų karalystės provincijų, kurios spręs svarbias bylas (ypač kapitalinius nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė) ir reguliariai susitikdavo šventoje vietoje žinomas adresu Drunemetonas. Gerhardas Hermas komentuoja:

A nemetonas taip pat keltų Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje buvo taiki, šventa vieta, apytiksliai atitinkanti temenos ar originalią graikų šventyklos formą: čia valdė kunigai ir buvo aukojama dievams. Priešdėlis dru-…[atėjo iš] drus, graikiškas ąžuolo pavadinimas. Keltų Airijoje ąžuolo žodis buvo daurir net pasauliečiui turi būti akivaizdu, kad šis žodis panašus į graikų atitikmenį, kaip kartais daro tolimi pusbroliai. The Drunemetonas todėl buvo ąžuolų nepastebėta garbinimo vieta-ir šventa giraitė, ir užtemdyta sustojimo vieta: taigi pats Galatijos parlamentas turėjo būti švento pobūdžio. (42)

Atrodo, kad teisinė praktika buvo kilusi iš keltų ir Phyrgian tradicijų derinio, tačiau tai neaišku. Kai kurie mokslininkai sako, kad Drunemetono susirinkimas primena keltus tuath (tai reiškia „žmonės“, bet ir „teritorija“ arba priklausomi nuo teritorijos ar viršininko), nes tuath taip pat buvo sušauktas į susirinkimus ir taikomas įstatymas galiausiai buvo kilęs iš dievų. Kad Galatijos įstatymas buvo kildinamas iš dievų, rodo šventasis Pesinus miestas, skirtas deivei Cybelei ir jos sutuoktiniui Attisui, esančiame netoli Tolistogogių vakarinės Galatijos dalies sienos. Strabo tvirtina, kad Pesinus buvo Galatijų religinis centras, nors jie ir nekontroliavo miesto.

Pesinusas buvo senovinė vieta, užaugusi aplink didelį juodą akmenį, kuris, kaip sakoma, nukrito iš dangaus ir simbolizavo deivę, kurią galatiečiai garbino jos frygišku vardu Agdistis. Tarp daugelio Agdisto pareigų buvo apsauga, teisė ir tvarka. Archeologiniai duomenys rodo, kad galatiečiai reguliariai lankėsi Pessinus mieste ir galbūt tam tikru momentu netgi užėmė miestą, norėdami pakelti savo padėtį regione, kontroliuodami centrinę religinę vietą.

Magnezijos ir Romos mūšis

Galatai palaipsniui asimiliavosi su aplinkiniais žmonėmis, perėmė Sirijos ir Graikijos bei Frygijos papročius ir aprangą, ir iki šiol tęsė savo tradicinį samdinių vaidmenį įvairiose karalystėse ir kunigaikštystėse. Jie kovojo už seleukidų karalių Antiochą III (Didįjį, r. 223-187 m. Pr. M. E.) Jo kampanijose, skirtose suvienyti savo imperiją tarp m. 210–204 m. Pr. M. E. Ir sudarė didelę jo pajėgų dalį, kai 191 m. Pr. M. E. Įsiveržė į Graikiją kovoti su romėnais.

Antiochą III romėnai įveikė Termopilose 191 m. Pr. M. Ir vėl pagrindiniame Magnezijos mūšyje 190 m. Pr. M. E., Kur jo pajėgos buvo smarkiai sumuštos ir išmuštos. Antiochui III neliko nieko kito, kaip sutikti su visomis Romos sąlygomis, numatytomis Apamėjos sutartyje 188 m. Pr. M. E., O tai, be kitų sąlygų, smarkiai sumažino jo imperiją ir suteikė sunkią karo kompensaciją seleucidams. Galatai vėl atsidūrė bedarbiai, tačiau tai buvo mažiausia jų problema.

Romėnai Magnezijoje buvo sąjungininkai su Perumeno Eumenu II (apie 197–159 m. Pr. Kr., Attalo I sūnus), kuris buvo priverstas ne kartą išstumti Galatijos karo partijas, neabejotinai paskatintas Antiocho III. Magnezijoje romėnai matė kovoje galatų karius, tarnaujančius pėstininkams ir lengviesiems raiteliams, o iš pirmų rankų ir Romos konsulas Gnaeus Manlius Vulso (apie 189 m. Pr. M. E.) Pripažino, kad jie gali būti verti karinio turto.

Romėnai nugalėjo keltus Olimpo kalno mūšyje ir vėl Ankaroje.

Kadangi Roma vis dar buvo sąjungininkė su Eumenu II ir manė, kad jis yra naudingas, Vulso negalėjo pradėti derybų su savo priešais, bet galėjo nubausti galatus už tai, kad jie tiekė pajėgas Antiochui III. 189 m. Pr. M. E. Vulso žygiavo į Galatiją, kurstydamas Galatijos karą, kuriame nugalėjo keltus Olimpo kalno mūšyje ir vėl per metus. Jis veikė savo iniciatyva, nepasitaręs su Romos senatu, todėl iš pradžių buvo apkaltintas trukdymu taikai, nes su seleucidais buvo deramasi dėl jų pasidavimo, o Vulso ką tik užpuolė seleukidų sąjungininkus. Tačiau paaiškinęs savo pagrindimą, jis buvo atleistas nuo visų kaltinimų ir apdovanotas triumfu Romoje. Galatija dabar buvo Romos Respublikos užsakomoji valstybė, kurioje tetrarchija iš esmės buvo marionetinė Romos vyriausybė ir galatų samdiniai, tarnaujantys Romos armijoje.

Strabo (L. 63 BCE-23 CE), pažymi, kad jo metu, Galacji tetrarchija buvo palaipsniui tapo monarchija, ir didžiausias iš savo karalių buvo Deiotarus, iš Pompėjus draugas Didžiojo ir oratorius Ciceronas (L. 106- 43 m. Pr. M. E.), Julijaus Cezario (l. 100–44 m. Pr. M. E.), Kai jis lankėsi Galatijoje, šeimininkas, o vėliau Markas Antonijus (83–30 m. Pr. M. E.). Deiotarus dalyvavo Mitridatiniuose karuose kaip Pompėjaus sąjungininkas, buvo Pompėjaus prieš Cezarį jų kare, vėliau Cezaris jam atleido, o Markas Antonijus atgavo į valdžią po Cezario nužudymo, kai kiti norėjo, kad jis būtų nuverstas.

Deiotarus dalijosi karalystės valdymu su savo žentu Brogitaru (apie 63–50 m. Pr. M. E.), Kurio sūnus Amyntas (apie 38–25 m. Pr. M. E.) Bus paskutinis Galatijos karalius. Po to, kai Markas Antonijus pralaimėjo Oktavianui Actiumo mūšyje (31 m. Pr. M. E.), Oktavianas tapo aukščiausia Romos valdžia, o iki 27 m. Pr. Kr. Tapo Augustu Cezariu (27 m. Pr. M. E. M. E. M. E. M. E.)-pirmuoju Romos imperijos imperatoriumi. Kai Amyntas buvo nužudytas 25 m. Pr. M. E., Augustas padarė Galaciją Romos provincija.

Šventasis Paulius ir krikščionybė

Anksčiau galatiečiai, atrodo, priėmė garbinti Frygijos dangaus dievą Sabaziosą, visagalį dangaus raitelį, kurį frygai atnešė į Anatoliją ir vaizdavo kaip periodinį konfliktą su vietine deivė motina Cybele. Cybele (iš pradžių Kybeleia, reiškiantis „kalnas“) buvo senovės regiono luwiečių ir Hatti deivė nuo maždaug a. 2500 m. Pr. M. E. Ir nors frygai jį garbino, Sabazijus galėjo palaipsniui išstumti, jei romėnų reljefo aiškinimas apie Sabazio žirgą, padėjusį kanopą ant Kibelės mėnulio buliaus (šiuo metu Bostono dailės muziejuje), yra teisingas. darant prielaidą, tai reiškia dievo viršenybę prieš deivę.

Sabiazosas pavaizduotas kaip karys ant arklio, mojuojantis lazda ar ietimi ir trypiantis chaosą simbolizuojančią pasaulio gyvatę. Frygai jį vadino galingu karo dievu ir juo pasitikėjo kur kas labiau nei Kibelė. Galatai galėjo pasukti ta pačia kryptimi, tačiau, net jei to nepadarė, iki šv. Pauliaus misijinio darbo Anatolijoje (5–64 m. Pr. Kr.) Jie buvo imlūs vieno žmogaus žiniai visagalė vyrų dievybė, pasiūlusi išgelbėjimą tikėdama savo sūnumi. Kadangi Sabiazosas buvo siejamas su Dzeusu, o garsusis Dzeuso sūnus Heraklis (Romos Herkulis) jau buvo nusistovėjęs gelbėtojas Anatolijoje, pagoniškosios paradigmos pavertimas krikščioniu nebūtų buvęs sunkus.

Paulius greičiausiai skatino šį atsivertimą taip pat, kaip jis matomas Apaštalų darbų knygoje ir krikščioniškojo Naujojo Testamento laiškuose, teigdamas, kad jo naujasis tikėjimas buvo tiesiog tikroji tiesa, kurią neadekvačiai atspindi senieji dievai. Garsiai sakoma, kad jis naudojo šį argumentą Apaštalų darbų 17: 16–34, kalbėdamas su Atėnų graikais Areopage, pabrėždamas, kaip jų „nežinomas dievas“ yra Jėzus Kristus, kuriam jis atstovauja. Pats Paulius sako, kad pristato save ir savo žinią auditorijai taip, kaip jie supras 1 Korintiečiams 9:22, kai jis rašo: „Aš tapau visiems visiems, kad visomis priemonėmis išgelbėčiau kai kuriuos“ ir nėra jokios priežasties abejoti, kad tą pačią filosofiją ir argumentą jis panaudojo Galatijoje, kad laimėtų žmones Kristui.

Savo laiške galatams jis tiesiogiai kreipiasi į jų gerai žinomą laisvės ir nepriklausomybės meilę (5: 1) ir ne kartą kontrastuoja dvasios laisvę per Kristų su vergybe, kurią siūlo pasauliniai malonumai. Jis netgi konkrečiai nurodo elgesį ir nuodėmes, seniai siejamas su galatiečiais, pavyzdžiui, pavydą, girtuokliavimą, liberalų seksualumą ir stabmeldystę (5: 19–20), ir kontrastuoja su laisve nuo ydų bei korupcijos, kurią siūlo krikščionybė (5: 22–24). . Jo apeliacijos buvo sėkmingos ir galatiečiai buvo atsiversti, pakeisdami Sabiazoso ir Kibelės apsaugą į Jėzaus Kristaus apsaugą. Hermas pažymi, kad „krikščionių bendruomenės, priklausančios Drunemetono jurisdikcijai, buvo vienos iš seniausių Pauliaus ir Galatijos įkurtų bendruomenių“, išaugo į vieną svarbiausių regiono krikščionių centrų (43).

Galatai iki to laiko buvo beveik visiškai helenizuoti ir savo keltų-graikų papročius dar pakeitė romėnų įsitikinimais ir nuostatomis. Krikščionybė pakeitė jų senąją religiją, o šventyklos buvo paverstos bažnyčiomis. Ta pati paradigma buvo pakartota, pridėjus karinės jėgos, po musulmonų įsiveržimo į Anatoliją 830 m. Pr. M., Kai gyventojai buvo atsiversti į islamą, o bažnyčios tapo mečetėmis. Iki to laiko mažai išliko originali keltų ir graikų Galatijos kultūra. Jos pavadinimas šiandien išlikęs pirmiausia per biblinį Šv. Pauliaus laišką ir, galbūt, Galata priemiestį už Stambulo, Turkijoje.


1. „Lightfoot“ tapatina šiuos žmones su keltais ar galiais, kurie persikėlė per Italiją, Makedoniją ir Tesaliją į Hellespont pakrantę per jūrą į Mažąją Aziją, kur jie atidavė visą žemyną į vakarus nuo Tauro, kad tik juos nugalėtų Pergaminas, į 200 kilometrų ilgio žemės juostą nuo šiaurės rytų iki šiaurės vakarų ir įsteigti tris miestus: Tavium, Ancyra ir Pessinus 4

Nors visi supranta žmonių migracijos supratimą, nebūtina, kad gavėjai būtų šiaurėje esantys gyventojai, nes šiaurinis Galatijos regionas 1895 m. Pr. M. E. Ir 25 m. tapo Romos provincija, mirus Amyntui valdant Augustui, įskaitant minėtą etnografinį Galatijos regioną, taip pat Likaonėją, Isauriją, Pietryčių Firiją ir dalį Pisidijos 5

2. Iki aštuoniolikto amžiaus jis vieningai buvo laikomas šiauriniu regionu 6

3. Įprasta Luko praktika yra naudoti geografines išraiškas 7

4. Lukas galatiečiais nekalba apie tuos, kurie gyvena Derbės, Listros, Ikonio ir Pisidijos Antiochijos miestuose.

Lukas naudoja geografinius pavadinimus (Apaštalų darbų 13: 13,14 14: 6). Todėl Galatia Apaštalų darbų 16: 6 18:23 nėra politinė 8

5. Apaštalų darbų 16: 6 ir 18:21 frazė τὴν φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν (Frygijos ir Galatijos regionas) reiškia du rajonus, o ne vieną 9

6. Pauliaus skaitytojų savybės yra tos, kurios matomos galų tautose 10

7. Dalyvis κωλυθέντες Apaštalų darbų 16: 6 primygtinai reikalauja, kad Paulius išvyktų į šiaurinę Galatiją pamokslauti 11

1. Nors šiaurinė pozicija buvo vieninga iki XVIII a., Tai gali būti paaiškinta įprasta bažnyčios tėvų klaida, kurią tęsė komentatoriai.

Bruce'as atkreipia dėmesį į tai, kad 37 m. Mūsų eros metais Lycaonia Galatia buvo atsieta ir sujungta su Kilikija ir Isaurika, kad sudarytų išsiplėtusią Kilikijos provinciją, o 297 m. jos sostinė ir Iconium kaip antrasis miestas 12

Šiuo veiksmu Galatijos provincija vėl buvo sumažinta iki šiaurinės Galatijos. Todėl, kai bažnyčios tėvai skaitė apie Galatijos bažnyčias, jie natūraliai būtų pagalvoję apie savo dienų Galatiją-šiaurinę Galatiją

2. Gramatiškai teigiama, kad straipsnio Apaštalų darbuose 16: 6 ir 18:23 nebuvimas straipsnio frazėje τὴν φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν sukelia tai, kad aneartiniai terminai yra būdvardžiai, o ne daiktavardžiai, taip skaitant „Frygų ir Galtos regionas“. 13

3. Bruce'as parodo, kad geografiniai aprašymai buvo pridėti prie provincijos, pavyzdžiui, Pontus Galaticus 14, taip parodant, kad Lukas galėjo pakeisti provincijos terminą geografiniu būdu su φρυγὶαν, taip padarydamas labiau geografinį teiginį, palaikantį Pauliaus judėjimą pietinėje provincijos Galatijos dalyje.

4. Biblijos informacijos apie Šiaurės Galatijos bažnyčias trūkumas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Apaštalų darbų 13–14 paminėtos pietų Galatijos bažnyčios, patvirtina pietų teoriją.

5. Šiaurinė Galatijos sritis buvo izoliuota, ir kadangi Paulius susirgo, kai ten nuėjo (Gal. 4), mažai tikėtina, kad jis būtų nuėjęs tris šimtus mylių į šiaurę

Be to, Paulius savo kelionėse sutelkė dėmesį į pagrindinius kelius ir komunikacijos centrus Romos provincijose, ir iki 292 m. Po Kr. Nebuvo pagrindinio kelio į šiaurinę Galatiją 15

6. Paulius dažniausiai naudojo provincijos titulus, kai supriešino vienos Romos provincijos bažnyčias su kitomis. Tai padarytų 1 Korintiečiams 16: 1 provincijos vartojimą Galatia 16

7. „Galatai“ buvo geriausias terminas pietų rajonų žmonėms apibūdinti, nes jis apėmė visus be etninių skirtumų 17

8. Nors Apaštalų darbų 16: 6 dalyvis (κωλυθέντες) verčia Paulių eiti į šiaurę, nebūtina, kad jie eitų iki šiaurinės Galatijos. Buvo ir kitų maršrutų 18

9. Yra ir kitų argumentų, pavyzdžiui, Pauliaus paminėtas Barnabas kaip vienas, kurį jie turėjo žinoti (Gal. 2), ir tai, kad nė vienas iš Pauliaus kelionių draugų Apaštalų darbų 20: 4 ir toliau nėra kilęs iš šiaurės Galatijos, o tai patvirtina pietinę teoriją (bet tai silpnesni argumentai)

Nors įrodymai nėra galutiniai, aiškios Apaštalų darbų nuorodos į Pietų Galatijos bažnyčias, Pauliaus provincijos titulų vartojimas ir priimtinas Luko geografinių terminų derinimas su Apaštalų darbų 16: 6 ir 18:23 verčia šį rašytoją svarstyti apie bažnyčias. pietų Galatiją, kad būtų Pauliaus laiško gavėjai


Galatia - istorija

Ši svetainė naudoja išplėstines funkcijas, o tai reiškia, kad jums reikia naudoti modernią interneto naršyklę. Šiuo metu palaikome „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Safari“ ir „Internet Explorer 9+“.

Atsisiųskite naršyklę, kuri tvarko mūsų išplėstines funkcijas:

Jus taip pat gali sudominti

Kokia yra Galatijos bažnyčių istorija?

ESV - 2 Ir visi broliai, esantys su manimi, Galatijos bažnyčioms:

Išsiaiškinti & bulius Share & bull Report & bulius Klausiama 2016 m. rugsėjo 17 d Cindy Womack

Bendruomenės atsakymai rūšiuojami pagal balsus. Kuo daugiau balsų, tuo aukštesnis atsakymas.

Pridėkite savo atsakymą

Visi atsakymai yra PERŽIŪRĖTA ir MODERUOTAS.
Užtikrinkite savo atsakymą SUSITIKIA visas mūsų gaires.

Geras atsakymas suteikia naujų įžvalgų ir perspektyvų. Štai gairės, padedančios palengvinti prasmingą mokymosi patirtį visiems.


Galatia

Jei jums patinka mūsų garso įrašai, palaikykite mus tapdami nariu arba aukodami mūsų ne pelno siekiančiai bendrovei:

Muzika, naudojama šiame įraše, yra intelektualios Michael Levy, produktyvaus kompozitoriaus, atkurto antikos lyrų, autoriaus autoriaus teisės ir naudojama su kūrėjo leidimu. Michaelo Levy muziką galima transliuoti visose pagrindinėse skaitmeninės muzikos platformose. Sužinokite daugiau apie:

Domina žurnalas ANTIQVVS? Sužinokite daugiau čia → www.antiqvvs-magazine.com/

Galatija buvo regionas šiaurės centrinėje Anatolijoje (dabartinė Turkija), įsikūręs keltų galų a. 278-277 m. Pr. Kr. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos „Galija“, kurį lotynų rašytojai pakartojo kaip Galli. Keltams regioną pasiūlė kaimyninės Bitinijos karalius Nikomedas I (apie 278–255 m. Pr. M. E.) Ir jie įsitvirtino trijose provincijose, kurias sudarė keturi kantonai (seniūnijos), kuriuos sudarė atitinkamai valdomos miestų valstybės (žinomos kaip oppidumas). , iš trijų genčių, sudarančių pradinę grupę: Tectosages, Trocmil ir Tolistogogii.


Galatia - istorija

(Gallių, galų žemė). Romos provinciją Galatiją galima apytiksliai apibūdinti kaip centrinį Mažosios Azijos pusiasalio regioną, kurį šiaurėje riboja Bitinija ir Paflagonija, rytuose - Pontas, pietuose - Kapadokija, o vakaruose - Frygija. -Encyc. Britas. Jis gavo savo pavadinimą iš galų ar keltų genčių, kurios apie 280 m. Pr. Kr. Įsiveržė į Makedoniją ir Trakiją. Pagaliau ji tapo Romos provincija. Naujojo Testamento Galatija iš tikrųjų turi Rytų „Galiją“. Žmonės visada buvo apibūdinami kaip „jautrūs greitiems įspūdžiams ir staigiems pokyčiams, kurių nepastovumas prilygsta jų drąsai ir entuziazmui, ir nuolatinė atsakomybė už tą susivienijimą, kuris yra per didelės tuštybės vaisius.“ -Galatų bažnyčias įkūrė Paulius per pirmąjį vizitą, kai buvo sulaikytas tarp jų dėl ligos (Galatams 4:13) per antrąją misionierišką kelionę, apie mūsų eros 51 m.

Mažosios Azijos provincija, esanti į pietus ir pietryčius nuo Bitinijos ir Paflagonijos, į vakarus nuo Ponto, į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Kapadokijos, į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Kapadokijos, ir į šiaurę bei šiaurės rytus nuo Likaonijos ir Frygijos. Pavadinimas kilęs iš galų, iš kurių dvi gentys (Trocmi ir Tolistoboii) persikėlė po to, kai Brennus atėmė Romą ir susimaišė su buvusiais gyventojais, visa buvo vadinama Gallogracci, 280 m. Pr. Kr. jų palikuonys bent iki Jeronimo laikų, šešis šimtus metų po migracijos ir šie Azijos galai taip pat išlaikė didžiąją dalį galybės rasės gyvsidabrio ir impulsyvaus nusiteikimo. Palyginkite Galatams 1: 6 4:15 5: 7. Valdant Augustui, maždaug B. C. 26, ši šalis buvo paversta Romos provincijos pavidalu ir ją valdė savininkas. Galatija išsiskyrė dėl dirvožemio derlingumo ir klestinčios prekybos. Tai taip pat buvo įvairių tautų kolonijų buveinė, tarp kurių buvo daug žydų ir iš visų šių, atrodo, Paulius padarė daug atsivertusių į krikščionybę, 1 1 Korintiečiams 16: 1. Pirmasis jo apsilankymas Apaštalų darbų 16: 6 tikriausiai įvyko apie A. D. 51-2, o antrasis-Apaštalų darbų 18:28, po kurio, atrodo, buvo parašytas jo laiškas galatams, buvo po kelerių metų. Per pirmąjį vizitą jis sirgo, tačiau priėmė jį „kaip Dievo angelą“ ir nuoširdžiausiai priėmė Evangeliją. Po ketverių ar penkerių metų žydų mokytojai, išpažįstantys krikščionybę, pasipriešino Pauliaus apaštališkam autoritetui, išaukštino įstatymo darbus ir iškreipė tikrąją Evangeliją, sumaišydami su judaizmo apeigomis. Paulius, sužinojęs apie jų būseną, tikriausiai Korinte, A. D. 57-8, parašė savo laišką galatams. Jis pasipiktinęs priekaištauja savo vaikams Kristuje, kad jie staiga atsitraukė nuo jo ir nuo tiesos, patvirtindamas jo, kaip apaštalo, autoritetą ir jo mokymą, parodydamas, kad jis juos gavo iš paties Kristaus ir priverstinai pristato didžiąją krikščionybės doktriną, išteisinimą tikėjimu. jos santykiai su įstatymu, viena vertus, ir šventu gyvenimu, kita vertus. Bendra laiško tema yra tokia pati kaip ir laiško romiečiams, ir atrodo, kad ji parašyta maždaug tuo pačiu metu. Galatijos bažnyčios bažnytinėje istorijoje minimos apie devynis šimtus metų.

Ši Galatijos provincija, kurios ribose buvo šios keltų gentys, buvo centrinis Mažosios Azijos regionas.

Per antrąją misionieriaus kelionę Paulius, lydimas Silaso ir Timotiejaus (Apd 16, 6), aplankė „Galatijos kraštą“, kur jį sulaikė liga (Galatams 4:13) ir taip turėjo daugiau galimybių jiems pamokslauti Evangelija. Trečioje kelionėje jis apkeliavo „visą Galatijos ir Frygijos šalį“ (Apd 18, 23). Paulius ten išsiuntė Kreskeną į savo gyvenimo pabaigą (2 Timotiejui 4:10).

2. Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti

III. LUKO APRAŠYMAS

1. Provincijos evangelizacijos etapai

IV. PAULAS „GALATIANS“

„Galatia“ buvo vardas, vartojamas dviem skirtingomis prasmėmis I amžiuje po Kristaus:

Paskirti šalį Mažosios Azijos centrinės plynaukštės šiaurinėje dalyje, liečiančią Paflagoniją ir Bitiniją šiaurėje, Frygiją vakaruose ir pietuose, Kapadokiją ir Pontą pietryčiuose ir rytuose, apie Sangarios aukštupį ir Halys vidurio eigą

Paskirti didelę Romos imperijos provinciją, apimančią ne tik šalį Galatiją, bet ir Paflagoniją bei Ponto, Frygijos, Pisidijos, Likaonijos ir Isaurijos dalis. Pavadinimas yra 1 Korintiečiams 16: 1 Galatams 1: 2 1 Petro 1: 1 ir galbūt 2 Timotiejui 4:10. Kai kurie rašytojai mano, kad Galatija taip pat minima Apaštalų darbų 16: 6 Apaštalų darbų 18:23, tačiau graikų kalboje yra frazė „Galatijos regionas“ arba „teritorija“, nors angliškose Biblijos versijose yra „Galatia“ ir to negalima manyti. be įrodymų, kad „Galatijos regionas“ yra „Galatijos“ sinonimas. Jei pvz. šiuolaikiniame pasakojime minėta, kad keliautojas kirto Didžiosios Britanijos teritoriją, žinome, kad tai reiškia visai ką kita, nei kirsti Britaniją. „Galatinis regionas“ turi kitokią reikšmę nei „Galatia“ ir, net jei turėtume pastebėti, kad geografiškai jis buvo lygiavertis, rašytojas turėjo tam tikrą priežastį naudoti tą ypatingą formą.

2. Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti:

Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti, yra šie: a) Kuriu iš dviejų pojūčių Paulius ir Petras vartoja „Galatiją“? b) Ką Lukas turėjo omenyje Galatijos regione ar teritorijoje? Šie klausimai turi ne tik geografinę reikšmę, bet ir turi didžiausią įtaką daugeliui Pauliaus biografijos, chronologijos, misionieriaus darbo ir metodų punktų.

II. Pavadinimo „Galatia“ kilmė.

Pavadinimas Azijoje buvo įvestas po 278–277 m. Pr. Kr., Kai didelis migruojančių galų (graikų kalba „Galatai“) būrys iš Europos perėjo Bitinijos karaliaus Nikomedo kvietimu, nusiaubus didelę Mažosios Azijos dalį, jie palaipsniui buvo apriboti. į rajoną, o ribos jiems buvo nustatytos po 232 m Taip atsirado nepriklausoma Galatijos valstybė, kurioje gyveno trys galų gentys, Tolistobogioi, Tektosages ir Trokmoi, su trimis miestų centrais-Pessinus, Ankyra ir Tavia (Tavion in Strabo), kurie su savimi atsivežė savo žmonas ir šeimas. ir toliau buvo atskira galų rasė ir kilmė (kas būtų buvę neįmanoma, jei jie būtų atėję kaip paprasti kariai, paėmę žmonas iš užkariautų gyventojų). Galų kalba, matyt, buvo primesta visiems seniems gyventojams, kurie šalyje liko kaip prastesnė kasta. Galatai netrukus priėmė šalies religiją, kartu su savo paskutine, kurią jie išlaikė bent jau II amžiuje po Kristaus, tačiau jiems buvo politiškai svarbu išlaikyti ir įgyvendinti senosios kunigystės galias, kaip ir Pesinuso Galatai pasidalino biuru su senosiomis kunigų šeimomis.

Trijų genčių Galatijos valstybė tęsėsi iki 25 m. Pr. M. E., Kuriai pirmiausia vadovavo taryba ir tetrarchai, arba dvylikos žmonių padalinių (po keturias kiekvienai genčiai) vadovai, o po 63 m. Pr. - trys karaliai. Of these, Deiotaros succeeded in establishing himself as sole king, by murdering the two other tribal kings and after his death in 40 B.C. his power passed to Castor and then to Amyntas, 36-25 B.C. Amyntas bequeathed his kingdom to Rome and it was made a Roman province (Dion Cass. 48, 33, 5 Strabo, 567, omits Castor). Amyntas had ruled also parts of Phrygia, Pisidia, Lycaonia and Isauria. The new province included these parts, and to it were added Paphlagonia 6 B.C., part of Pontus 2 B.C. (called Pontus Galaticus in distinction from Eastern Pontus, which was governed by King Polemon and styled Polemoniacus), and in 64 also Pontus Polemoniacus. Part of Lycaonia was non-Roman and was governed by King Antiochus from 41 to 72 A.D. Laranda belonged to this district, which was distinguished as Antiochiana regio from the Roman region Lycaonia called Galatica.

This large province was divided into regiones for administrative purposes and the regiones coincided roughly with the old national divisions Pisidia, Phrygia (including Antioch, Iconium, Apollonia), Lycaonia (including Derbe, Lystra and a district organized on the village-system), etc. See Calder in Journal of Roman Studies, 1912. This province was called by the Romans Galatia, as being the kingdom of Amyntas (just like the province Asia, which also consisted of a number of different countries as diverse and alien as those of province Galatia, and was so called because the Romans popularly and loosely spoke of the kings of that congeries of countries as kings of Asia). The extent of both names, Asia and Galatia, in Roman language, varied with the varying bounds of each province. The name "Galatia" is used to indicate the province, as it was at the moment, by Ptolemy, Pliny v.146, Tacitus Hist. ii0.9 Ann. xiii. 35 later chroniclers, Syncellus, Eutropius, and Hist. Aug. Max. et Balb. 7 (who derived it from earlier authorities, and used it in the old sense, not the sense customary in their own time) and in inscriptions CIL, III, 254, 272 (Eph. Ep. v.51) VI, 1408, 1409, 332 VIII, 11028 (Mommsen rightly, not Schmidt), 18270, etc. It will be observed that these are almost all Roman sources, and (as we shall see) express a purely Roman view. If Paul used the name "Galatia" to indicate the province, this would show that he consistently and naturally took a Roman view, used names in a Roman connotation, and grouped his churches according to Roman provincial divisions but that is characteristic of the apostle, who looked forward from Asia to Rome (Acts 19:21), aimed at imperial conquest and marched across the Empire from province to province (Macedonia, Achaia, Asia are always provinces to Paul). On the other hand, in the East and the Greco-Asiatic world, the tendency was to speak of the province either as the Galatic Eparchia (as at Iconium in 54 A.D., CIG, 3991), or by enumeration of its regiones (or a selection of the regiones). The latter method is followed in a number of inscriptions found in the province (CIL, III, passim). Now let us apply these contemporary facts to the interpretation of the narrative of Luke.

III. The Narrative of Luke.

1. Stages of Evangelization of Province:

The evangelization of the province began in Acts 13:14. The stages are:

(1) the audience in the synagogue, Acts 13:42

(2) almost the whole city, 13:44

(3) the whole region, i.e. a large district which was affected from the capital (as the whole of Asia was affected from Ephesus 19:10)

(4) Iconium another city of this region: in 13:51 no boundary is mentioned

(5) a new region Lycaonia with two cities and surrounding district (14:6)

(6) return journey to organize the churches in (a) Lystra, (b) Iconium and Antioch (the secondary reading of Westcott and Hort, (kai eis Ikonion kai Antiocheleian), is right, distinguishing the two regions (a) Lycaonia, (b) that of Iconium and Antioch)

(7) progress across the region Pisidia, where no churches were founded (Pisidian Antioch is not in this region, which lies between Antioch and Pamphylia).

Again (in Acts 16:1-6) Paul revisited the two regiones:

(1) Derbe and Lystra, i.e. regio Lycaonia Galatica,

(2) the Phrygian and Galatic region, i.e. the region which was racially Phrygian and politically Galatic. Paul traversed both regions, making no new churches but only strengthening the existing disciples and churches. In Acts 18:23 he again revisited the two regiones, and they are briefly enumerated:

(1) the Galatic region (so called briefly by a traveler, who had just traversed Antiochiana and distinguished Galatica from it)

(2) Phrygia. On this occasion he specially appealed, not to churches as in 16:6, but to disciples it was a final visit and intended to reach personally every individual, before Paul went away to Rome and the West. On this occasion the contribution to the poor of Jerusalem was instituted, and the proceeds later were carried by Timothy and Gaius of Derbe (Acts 20:4 Acts 24:17 1 Corinthians 16:1) this was a device to bind the new churches to the original center of the faith.

These four churches are mentioned by Luke always as belonging to two regiones, Phrygia and Lycaoma and each region is in one case described as Galatic, i.e. part of the province Galatia. Luke did not follow the Roman custom, as Paul did he kept the custom of the Greeks and Asiatic peoples, and styled the province by enumerating its regiones, using the expression Galatic (as in Pontus Galaticus and at Iconium, CIG, 3991) to indicate the supreme unity of the province. By using this adjective about both regiones he marked his point of view that all four churches are included in the provincial unity.

From Paul's references we gather that he regarded the churches of Galatia as one group, converted together (Galatians 4:13), exposed to the same influences and changing together (Galatians 1:6, 8 Galatians 3:1 Galatians 4:9), naturally visited at one time by a traveler (Galatians 1:8 Galatians 4:14). He never thinks of churches of Phrygia or of Lycaonia only of province Galatia (as of provinces Asia, Macedonia, Achaia). Paul did not include in one class all the churches of one journey: he went direct from Macedonia to Athens and Corinth, but classes the churches of Macedonia separate from those of Achaia. Troas and Laodicea and Colosse he classed with Asia (as Luke did Troas Acts 20:4), Philippi with Macedonia, Corinth with Achaia. These classifications are true only of the Roman usage, not of early Greek usage. The custom of classifying according to provinces, universal in the fully formed church of the Christian age, was derived from the usage of the apostles (as Theodore Mopsuestia expressly asserts in his Commentary on First Timothy (Swete, II, 121) Harnack accepts this part of the statement (Verbreitung, 2nd edition, I, 387 Expansion, II, 96)). His churches then belonged to the four provinces, Asia, Galatia, Achaia, Macedonia. There were no other Pauline churches all united in the gift of money which was carried to Jerusalem (Acts 20:4 Acts 24:17).

IV. Paul's Use of "Galatians."

The people of the province of Galatia, consisting of many diverse races, when summed up together, were called Galatai, by Tacitus, Ann. xv0.6 Syncellus, when he says (Augoustos Galatais phorous etheto), follows an older historian describing the imposing of taxes on the province and an inscription of Apollonia Phrygiae calls the people of the city Galatae (Lebas-Waddington, 1192). If Paul spoke to Philippi or Corinth or Antioch singly, he addressed them as Philippians, Corinthians, Antiochians (Philippians 4:15 2 Corinthians 6:11), not as Macedonians or Achaians but when he had to address a group of several churches (as Antioch, Iconium, Derbe and Lystra) he could use only the provincial unity, Galatae.

All attempts to find in Paul's letter to the Galatians any allusions that specially suit the character of the Gauls or Galatae have failed. The Gauls were an aristocracy in a land which they had conquered. They clung stubbornly to their own Celtic religion long after the time of Paul, even though they also acknowledged the power of the old goddess of the country. They spoke their own Celtic tongue. They were proud, even boastful, and independent. They kept their native law under the Empire. The "Galatians" to whom Paul wrote had Changed very quickly to a new form of religion, not from fickleness, but from a certain proneness to a more oriental form of religion which exacted of them more sacrifice of a ritual type. They needed to be called to freedom they were submissive rather than arrogant. They spoke Greek. They were accustomed to the Greco-Asiatic law: the law of adoption and inheritance which Paul mentions in his letter is not Roman, but Greco-Asiatic, which in these departments was similar, with some differences on this see the writer's Historical Commentary on Galatians.

1054. Galatikos -- belonging to Galatia
. belonging to Galatia. Part of Speech: Adjective Transliteration: Galatikos Phonetic
Spelling: (gal-at-ee-kos') Short Definition: belonging to the province .
//strongsnumbers.com/greek2/1054.htm - 6k

2430. Ikonion -- Iconium, a city of Galatia
. Iconium, a city of Galatia. Part of Speech: Noun, Neuter Transliteration: Ikonion
Phonetic Spelling: (ee-kon'-ee-on) Short Definition: Iconium Definition .
//strongsnumbers.com/greek2/2430.htm - 6k

1052. Galates -- a Galatian
. Galates Phonetic Spelling: (gal-at'-ace) Short Definition: a Galatian Definition:
a Galatian (meaning any inhabitant of the Roman province Galatia). .
//strongsnumbers.com/greek2/1052.htm - 6k

3071. Lukaonia -- Lycaonia, a region in Asia Minor
. Definition: Lycaonia Definition: Lycaonia, the country of the Lykaones, a district
of Asia Minor, comprised within the Roman province Galatia and including the .
//strongsnumbers.com/greek2/3071.htm - 6k

5435. Phrugia -- Phrygia, a region of Asia Minor
. an ethnic district in Asia Minor, the north-western part of which was in the Roman
province Asia and the south-eastern part in the Roman province Galatia. .
//strongsnumbers.com/greek2/5435.htm - 6k

3082. Lustra -- Lystra, a city of Lycaonia
. Lustra Phonetic Spelling: (loos'-trah) Short Definition: Lystra Definition: Lystra,
a Lycaonian city in the southern part of the Roman province Galatia. .
//strongsnumbers.com/greek2/3082.htm - 6k

490. Antiocheia -- Antioch, the name of two cities
. Antioch, (a) Antioch on the river Orontes, capital of the Province Syria, (b) Pisidian
Antioch, not in Pisidia, but near Pisidia, in the Roman Province Galatia .
//strongsnumbers.com/greek2/490.htm - 6k

4899. suneklektos -- chosen together with
. 1 Pet 1:1,2: " 1 To those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia,
Cappadocia, Asia, and Bithynia, , by the sanctifying work of the Spirit .
//strongsnumbers.com/greek2/4899.htm - 7k

4099. Pisidia -- Pisidia, a region of Asia Minor
. Spelling: (pis-id-ee'-ah) Short Definition: Pisidia Definition: Pisidia, a country
of Asia Minor, being the south-western part of the Roman province Galatia. .
//strongsnumbers.com/greek2/4099.htm - 6k

Apostasy in Galatia
. Lesson 36 Apostasy in Galatia. [This chapter is based on the Epistle to
the Galatians.] While tarrying at Corinth, Paul had cause .
/. /white/the acts of the apostles/lesson 36 apostasy in galatia.htm

His Peculiar Caricature of the Bishops, Eustathius of Armenia and .
. Book I. Section 5. His peculiar caricature of the bishops, Eustathius of
Armenia and Basil of Galatia, is not well drawn. But, not .
/. /gregory of nyssa dogmatic treatises etc/section 5 his peculiar caricature.htm

The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians
. [Sidenote: To whom written.]. "Unto the Churches of Galatia." What is the meaning
of the name "Galatia& quot? Students are still divided on the question. .
/. /pullan/the books of the new testament/chapter xii the epistle of.htm

The Epistle to the Galatians
. There were those in the churches of Galatia who perverted the doctrine of the
cross and called the apostolic authority of Paul in question. .
/. /drummond/introduction to the new testament/the epistle to the galatians.htm

V. .
. V.1, 2. Peter an Apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered abroad in Pontus,
Galatia, Capadocia, Asia and Bithynia, elect according to the .
/. /the epistles of st peter and st jude preached and explained/chapter i v .htm

1 Kor. xvi. 1
. Homily XLIII. 1 Kor. xvi. 1. 1 1 Corinthians 16:1 Now concerning the collection
for the saints, as I gave order to the Churches of Galatia, so also do ye. .
/. /homilies on the epistles of paul to the corinthians/homily xliii 1 cor xvi.htm

Monks of Edessa: Julianus, Ephraim Syrus, Barus, and Eulogius .
. Syrus, Barus, and Eulogius Further, the Monks of Coele-Syria: Valentinus, Theodore,
Merosas, Bassus, Bassonius and the Holy Men of Galatia and Cappadocia .
/. /chapter xxxiv monks of edessa julianus.htm

Efforts of Julian to Establish Paganism and to Abolish Our Usages. .
. emperor himself on the subject. He writes as follows: [1403] " "To Arsacius,
High-Priest of Galatia. Paganism has not yet reached .
/. /the ecclesiastical history of sozomenus/chapter xvi efforts of julian to.htm

Early Mentions of Christianity in Britain. --King Lucius. --Origin .
. The Gauls of Galatia, as we have seen, were of kin to the Britons and while the
Britons were being almost entirely saved from harm by Constantius, their .
/. /lecture ii early mentions of.htm

General Character of Christians.
. The malice and errors of those deceitful workers, and the mischief which they
occasioned at Galatia, caused the writing of this epistle: which, like the other .
/. /lee/sermons on various important subjects/sermon xi general character of.htm

Lycaonia (2 Occurrences)
. Easton's Bible Dictionary An inland province of Asia Minor, on the west of
Cappadocia and the south of Galatia. It was a Roman province .
/l/lycaonia.htm - 10k

Derbe (4 Occurrences)
. missionary journeys respectively), and it may now be regarded as highly probable
that he passed through it on his third journey (to the churches of Galatia). .
/d/derbe.htm - 15k

Galatian (3 Occurrences)
. (a.) of or pertaining to Galatia or its inhabitants. -- A native or inhabitant of
Galatia, in Asia Minor a descendant of the Gauls who settled in Asia Minor. .
/g/galatian.htm - 7k

Pisidia (2 Occurrences)
. Antony gave Antioch to Amyntas of Galatia in 39 BC, and hence it was included in
the province Galatia (pamatyti GALATIA) formed in 25 BC out of Amyntas' kingdom. .
/p/pisidia.htm - 21k

Galatians (2 Occurrences)
. Its Pauline origin is universally acknowledged. Occasion of. The churches of Galatia
were founded by Paul himself (Acts 16:6 Galatians 1:8 4:13, 19). .
/g/galatians.htm - 43k

Antioch (21 Occurrences)
. Antony gave Antioch to Amyntas of Galatia in 39 BC, and hence it was included in
the province Galatia (pamatyti GALATIA) formed in 25 BC out of Amyntas' kingdom. .
/a/antioch.htm - 27k

Pontus (3 Occurrences)
. Pontus proper extended from the Halys River on the West to the borders of Colchis
on the East, its interior boundaries meeting those of Galatia, Cappadocia and .
/p/pontus.htm - 16k

Traveled (104 Occurrences)
. (See NIV). Acts 16:6 When they had gone through the region of Phrygia and Galatia,
they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. (See NIV). .
/t/traveled.htm - 32k

Phygellus (1 Occurrence)
. fiery trial" which is trying them (1 Peter 4:12), and those whom he thus addresses
were the members of the church throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia .
/p/phygellus.htm - 10k

Acts 16:6
When they had gone through the region of Phrygia and Galatia , they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia.
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

Acts 18:23
Having spent some time there, he departed, and went through the region of Galatia , and Phrygia, in order, establishing all the disciples.
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

1 Corinthians 16:1
Now concerning the collection for the saints, as I commanded the assemblies of Galatia , you do likewise.
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

Galatians 1:2
and all the brothers who are with me, to the assemblies of Galatia :
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

2 Timothy 4:10
for Demas left me, having loved this present world, and went to Thessalonica Crescens to Galatia , and Titus to Dalmatia.
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

1 Peter 1:1
Peter, an apostle of Jesus Christ, to the chosen ones who are living as foreigners in the Dispersion in Pontus, Galatia , Cappadocia, Asia, and Bithynia,
(WEB KJV WEY ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)


A Timeline of Paul’s Ministry in Galatians and Acts

“The Cities of Galatia” (from Nelson’s Complete Book of Bible Maps and Charts, Revised, 1996, Logos Edition)

Galatians is probably Paul’s earliest letter, written around AD 48 to the churches in southern Galatia and not to Gentiles in northern Galatia (the first conclusion among several debated issues, as you will see).

Assuming some dates (these dates can be debated) and matching Paul’s biographical details their parallels in Acts, Paul persecuted the church (Gal 1:13–14 Acts 9:1–2 AD 34), was converted (Gal 1:15–16a Acts 9:3–19a AD 34), preached in Arabia and Damascus for three years (Gal 1:17 Acts 9:19–22 AD 34–37), visited Peter and James in Jerusalem after these three years (Gal 1:18–20 Acts 9:26–29 AD 37), and preached in Judea for about ten years (Gal 1:21–24 Acts 9:30–31 AD 37–47).

Fourteen years after his conversion (so it seems cf. Gal 2:1), Paul took Barnabas and Titus to visit Jerusalem again for a private meeting with Peter, James, and John (Gal 2:1–10), which may or may not be recorded in Acts (if so, Acts 11:27–30 AD 47 this conclusion is debated and hinges on another―see comments on Gal 2:1–10 and Acts 15:1–29 below).

Paul then went on his first missionary journey, which included planting churches in southern Galatia (Acts 13–14 AD 47–48). It is not clear when Peter came to Antioch and was confronted by Paul (Gal 2:11–14), but (making yet another conclusion) perhaps it was after Paul had planted the Galatian churches (thus, AD 48). Maybe Peter wanted to follow up on the gospel’s spread to the Gentiles as he had done earlier in Samaria (Acts 8:14) or visited while traveling to minister to the churches in general (cf. Acts 9:32).

Paul then went to the Jerusalem council in Acts 15:1–29 a year or so later (AD 49), an event probably not the same as what Paul records in Gal 2:1–10 (another debated issue). This conclusion is supported in that (1) Paul does not mention the Acts 15 conclusions in Galatians and (2) Luke describes the Acts 15 council as public (cf. Acts 15:6, 12, 22) while Paul describes Gal 2:10 as a private meeting (cf. Gal 2:2).

Paul then visited the Galatian churches two more times at the beginnings of his second (Acts 16:6 cf. cf. 15:40–18:22 AD 49) and third (Acts 18:23 cf. 18:23–21:17 AD 52) missionary journeys (AD 49–51 and 52–57, respectively).

On a pastoral level, for as strong as Paul was in his letter to the Galatians, we can be encouraged that the churches corrected themselves and persevered, implied by the fact that Paul visited them in his second and third missionary journeys. While these churches were swayed for a time, Paul’s strong and swift denunciation of a false gospel grounded them in the true gospel again, leaving them strengthened in the end.

So, if you are keeping track, (tentative) conclusions made were the following:

(1) Paul wrote the churches in southern and not northern Galatia (i.e., the ones in Acts 13–14).

(2) Paul visited Jerusalem a second time fourteen years after his conversion and not fourteen years after his first visit to Jerusalem (Gal 2:1).

(3) Paul’s visit to Jerusalem in Gal 2:1–10 could be the one recorded by Luke in Acts 11:27–30.

(4) Pauls’ visit to Jerusalem in Gal 2:1–10 was probably not the one recorded by Luke in Acts 15:1–29.

(5) Peter visited Paul in Antioch (Gal 2:11–14) after Paul’s return to the city after Paul had planted several churches, some being in southern Galatia (Acts 13:1–14:28).

(6) The years are exactly as stated above. (As one can see, it is sometimes very difficult to identify Paul’s locations and the times he was there with certainty and precision.)

While it is not imperative to figure out the timing of (5) (i.e., before or after Acts 13–14), it does seem that a combination of (1), (2), (3), (4), and (6) lean upon one another and, if one conclusion is made, so also are the others in this combination.

The chart below is my own and gives a tentative timeline for how one could match the details of Paul’s life in Galatians to Acts. It also adds some semi-related events that Acts mentions besides (i.e., Paul’s other visits to Galatia).

Data apibūdinimas Galatai Aktai
AD 34 Saul (not yet Paul) persecuted the church. 1:13–14 9:1–2
AD 34 Saul was converted. 1:15–16a 9:3–19a
AD 34–37 Saul preached in Arabia and Damascus. 1:17 9:19–22 cf. 9:27
AD 37 Saul visited Jerusalem three years after his conversion. 1:18–20 9:26–29
AD 37–47 Saul preached in Syria and Cilicia. 1:21–24 9:30–31
AD 47 Saul visited Jerusalem fourteen years after his conversion. 2:1–10 11:27–30?
AD 47–48 Saul became Paul and with Barnabas planted churches in Gentile territory, Galatia included, during Paul’s first missionary journey. 13:1–14:28
AD 48 Peter visited Antioch and was confronted by Paul. 2:11–14
AD 48 Paul wrote Galatians. 1:1–6:18
AD 49 Paul participated in the Apostolic Council in Jerusalem. 15:1–29
AD 49–51 Paul and Silas visited the Galatian churches during Paul’s second missionary journey. 16:6 cf. 15:40–18:22
AD 52–57 Paul visited the Galatian churches for the last time recorded in Scripture. 18:23 cf. 18:23–21:17

About David Huffstutler

David pastors First Baptist Church in Rockford, IL, serves as a chaplain for his local police department, and teaches as adjunct faculty at Bob Jones University. David holds a Ph. D. in Applied Theology from Southeastern Baptist Theological Seminary. His concentration in Christian Leadership focuses his contributions to pastoral and practical theology.


Keeping the law does not save us. Paul countered the claims of Jewish teachers that we need to obey the law in addition to faith in Christ. The law serves to reveal our inadequacy to obey.

Faith in Jesus Christ alone saves us from our sins. Salvation is a gift from God, Paul taught. We cannot earn righteousness through works or good behavior. Belief in Christ is the only way to become accepted by God.

True freedom comes from the gospel, not from legalism. Christ instituted a new covenant, freeing his followers from the bondage of Jewish law and tradition.

The Holy Spirit works in us to bring us to Christ. Salvation is not by our doing but by God's. Further, the Holy Spirit enlightens, guides, and empowers us to live the Christian life. God's love and peace flow through us because of the Holy Spirit.


Key Themes

 1. In his sin-bearing death, Christ is a substitute for all Christians. He brings them into a new realm of freedom and life (1:4 2:20 3:13).
 2. The gospel of Christ comes from God alone—not from any human source. Paul himself is a living example of this. His conversion to Christ and his apostleship were not through human means. They came through direct revelation from Christ (1:1, 11–12, 15–20).
 3. Salvation comes not by works of law but by faith, which leads to justification (2:16).
 4. To require circumcision and other Mosaic laws as a supplement to faith is to fall back from the realm of grace and freedom and to come under the whole law and its curse, since perfect observance of the law is impossible (2:12–14, 16 3:10 4:10 5:3).
 5. Old Testament Scripture itself testifies to the truth of justification by faith (Gen. 15:6 Hab. 2:4).
 6. Believers have died with Christ to sin and therefore have renounced the flesh (Gal. 5:24 6:14).
 7. The Spirit is the source of power and guidance in the Christian life. He produces love and faith in the believer (5:6, 16, 18, 25).
 8. The Christian life is one of pleasing Christ. This requires willingness to suffer persecution for the sake of his cross (1:10 6:12, 14).

Galatia

has been called the "Gallia" of the East, Roman writers calling its inhabitants Galli. They were an intermixture of Gauls and Greeks, and hence were called Gallo-Graeci, and the country Gallo-Graecia. The Galatians were in their origin a part of that great Celtic migration which invaded Macedonia about B.C. 280. They were invited by the king of Bithynia to cross over into Asia Minor to assist him in his wars. There they ultimately settled, and being strengthened by fresh accessions of the same clan from Europe, they overran Bithynia, and supported themselves by plundering neighbouring countries. They were great warriors, and hired themselves out as mercenary soldiers, sometimes fighting on both sides in the great battles of the times. They were at length brought under the power of Rome in B.C. 189, and Galatia became a Roman province B.C. 25.

This province of Galatia, within the limits of which these Celtic tribes were confined, was the central region of Asia Minor.

During his second missionary journey Paul, accompanied by Silas and Timothy ( Acts 16:6 ), visited the "region of Galatia," where he was detained by sickness ( Galatians 4:13 ), and had thus the longer opportunity of preaching to them the gospel. On his third journey he went over "all the country of Galatia and Phrygia in order" ( Acts 18:23 ). Crescens was sent thither by Paul toward the close of his life ( 2 Timothy 4:10 ).

Šios žodyno temos yra iš
M.G. Easton M.A., D.D., iliustruotas Biblijos žodynas, trečiasis leidimas,
išleido Thomas Nelson, 1897. Public Domain, laisvai kopijuoti. [N] rodo, kad šis įrašas taip pat buvo rastas Nave'o aktualioje Biblijoje
[H] rodo, kad šis įrašas taip pat buvo rastas Hitchcocko Biblijos pavadinimuose
[S] rodo, kad šis įrašas taip pat buvo rastas Smitho Biblijos žodyne
Bibliografijos informacija

Eastonas, Matthew George'as. "Entry for Galatia". „Eastono Biblijos žodynas“. .

Hitchcock, Roswell D. "Entry for 'Galatia'". „Šventojo Rašto tinkamų vardų aiškinamasis žodynas“. . Niujorkas, NY, 1869 m.

( land of the Galli, Gauls ). The Roman province of Galatia may be roughly described as the central region of the peninsula of Asia Minor, bounded on the north by Bithynia and Paphlagonia on the east by Pontus on the south by Cappadocia and Lycaonia on the west by Phrygia. --Encyc. Brit. It derived its name from the Gallic or Celtic tribes who, about 280 B.C., made an irruption into Macedonia and Thrace. It finally became a Roman province. The Galatia of the New Testament has really the "Gaul" of the East. The people have always been described as "susceptible of quick impressions and sudden changes, with a fickleness equal to their courage and enthusiasm, and a constant liability to that disunion which is the fruit of excessive vanity. --The Galatian churches were founded by Paul at his first visit, when he was detained among, them by sickness, ( Galatians 4:13 ) during his second missionary journey, about A.D 51. He visited them again on his third missionary tour. [N] indicates this entry was also found in Nave's Topical Bible
[E] rodo, kad šis įrašas taip pat buvo rastas Eastono Biblijos žodyne
[H] rodo, kad šis įrašas taip pat buvo rastas Hitchcocko Biblijos pavadinimuose
Bibliografijos informacija

Smith, William, Dr. "Entry for 'Galatia'". „Smito Biblijos žodynas“. . 1901 m.

2. Questions to Be Answered

III. THE NARRATIVE OF LUKE

1. Stages of Evangelization of Province

IV. PAUL'S USE OF "GALATIANS"

"Galatia" was a name used in two different senses during the 1st century after Christ:

To designate a country in the north part of the central plateau of Asia Minor, touching Paphlagonia and Bithynia North, Phrygia West and South, Cappadocia and Pontus Southeast and East, about the headwaters of the Sangarios and the middle course of the Halys

To designate a large province of the Roman empire, including not merely the country Galatia, but also Paphlagonia and parts of Pontus, Phrygia, Pisidia, Lycaonia and Isauria. The name occurs in 1 Corinthians 16:1 Galatians 1:2 1 Peter 1:1, and perhaps 2 Timothy 4:10. Some writers assume that Galatia is also mentioned in Acts 16:6 18:23 but the Greek there has the phrase "Galatic region" or "territory," though the English Versions of the Bible has "Galatia" and it must not be assumed without proof that "Galatic region" is synonymous with "Galatia." If e.g. a modern narrative mentioned that a traveler crossed British territory, we know that this means something quite different from crossing Britain. "Galatic region" has a different connotation from "Galatia" and, even if we should find that geographically it was equivalent, the writer had some reason for using that special form.

2. Questions to Be Answered:

The questions that have to be answered are:

(a) In which of the two senses is "Galatia" used by Paul and Peter? (b) What did Luke mean by Galatic region or territory? These questions have not merely geographical import they bear most closely, and exercise determining influence, on many points in the biography, chronology, missionary work and methods of Paul.

II. Origin of the Name "Galatia."

The name was introduced into Asia after 278-277 BC, when a large body of migrating Gauls (Galatai in Greek) crossed over from Europe at the invitation of Nikomedes, king of Bithynia after ravaging a great part of Western Asia Minor they were gradually confined to a district, and boundaries were fixed for them after 232 BC. Thus, originated the independent state of Galatia, inhabited by three Gaulish tribes, Tolistobogioi, Tektosages and Trokmoi, with three city-centers, Pessinus, Ankyra and Tavia (Tavion in Strabo), who had brought their wives and families with them, and therefore continued to be a distinct Gaulish race and stock (which would have been impossible if they had come as simple warriors who took wives from the conquered inhabitants). The Gaulish language was apparently imposed on all the old inhabitants, who remained in the country as an inferior caste. The Galatai soon adopted the country religion, alongside of their own the latter they retained at least as late as the 2nd century after Christ, but it was politically important for them to maintain and exercise the powers of the old priesthood, as at Pessinus, where the Galatai shared the office with the old priestly families.

The Galatian state of the Three Tribes lasted till 25 BC, governed first by a council and by tetrarchs, or chiefs of the twelve divisions (four to each tribe) of the people, then, after 63 BC, by three kings. Of these, Deiotaros succeeded in establishing himself as sole king, by murdering the two other tribal kings and after his death in 40 BC his power passed to Castor and then to Amyntas, 36-25 BC. Amyntas bequeathed his kingdom to Rome and it was made a Roman province (Dion Cass. 48, 33, 5 Strabo, 567, omits Castor). Amyntas had ruled also parts of Phrygia, Pisidia, Lycaonia and Isauria. The new province included these parts, and to it were added Paphlagonia 6 BC, part of Pontus 2 BC (called Pontus Galaticus in distinction from Eastern Pontus, which was governed by King Polemon and styled Polemoniacus), and in 64 also Pontus Polemoniacus. Part of Lycaonia was non-Roman and was governed by King Antiochus from 41 to 72 AD Laranda belonged to this district, which was distinguished as Antiochiana regio from the Roman region Lycaonia called Galatica.

This large province was divided into regiones for administrative purposes and the regiones coincided roughly with the old national divisions Pisidia, Phrygia (including Antioch, Iconium, Apollonia), Lycaonia (including Derbe, Lystra and a district organized on the village-system), etc. See Calder in Journal of Roman Studies, 1912. This province was called by the Romans Galatia, as being the kingdom of Amyntas (just like the province Asia, which also consisted of a number of different countries as diverse and alien as those of province Galatia, and was so called because the Romans popularly and loosely spoke of the kings of that congeries of countries as kings of Asia). The extent of both names, Asia and Galatia, in Roman language, varied with the varying bounds of each province. The name "Galatia" is used to indicate the province, as it was at the moment, by Ptolemy, Pliny v.146, Tacitus Hist. ii.9 Ann. xiii. 35 later chroniclers, Syncellus, Eutropius, and Hist. Aug. Max. et Balb. 7 (who derived it from earlier authorities, and used it in the old sense, not the sense customary in their own time) and in inscriptions CIL, III, 254, 272 (Eph. Ep. v.51) VI, 1408, 1409, 332 VIII, 11028 (Mommsen rightly, not Schmidt), 18270, etc. It will be observed that these are almost all Roman sources, and (as we shall see) express a purely Roman view. If Paul used the name "Galatia" to indicate the province, this would show that he consistently and naturally took a Roman view, used names in a Roman connotation, and grouped his churches according to Roman provincial divisions but that is characteristic of the apostle, who looked forward from Asia to Rome (Acts 19:21), aimed at imperial conquest and marched across the Empire from province to province (Macedonia, Achaia, Asia are always provinces to Paul). On the other hand, in the East and the Greco-Asiatic world, the tendency was to speak of the province either as the Galatic Eparchia (as at Iconium in 54 AD, CIG, 3991), or by enumeration of its regiones (or a selection of the regiones). The latter method is followed in a number of inscriptions found in the province (CIL, III, passim). Now let us apply these contemporary facts to the interpretation of the narrative of Luke.

III. The Narrative of Luke.

1. Stages of Evangelization of Province:

The evangelization of the province began in Acts 13:14. The stages are:

(1) the audience in the synagogue, Acts 13:42

(2) almost the whole city, 13:44

(3) the whole region, i.e. a large district which was affected from the capital (as the whole of Asia was affected from Ephesus 19:10)

(4) Iconium another city of this region:

in 13:51 no boundary is mentioned

(5) a new region Lycaonia with two cities and surrounding district (14:6)

(6) return journey to organize the churches in (a) Lystra, (b) Iconium and Antioch (the secondary reading of Westcott and Hort, (kai eis Ikonion kai Antiocheleian), is right, distinguishing the two regions (a) Lycaonia, (b) that of Iconium and Antioch)

(7) progress across the region Pisidia, where no churches were founded (Pisidian Antioch is not in this region, which lies between Antioch and Pamphylia).

Again (in Acts 16:1-6) Paul revisited the two regiones:

(1) Derbe and Lystra, i.e. regio Lycaonia Galatica,

(2) the Phrygian and Galatic region, i.e. the region which was racially Phrygian and politically Galatic. Paul traversed both regions, making no new churches but only strengthening the existing disciples and churches. In Acts 18:23 he again revisited the two regiones, and they are briefly enumerated:

(1) the Galatic region (so called briefly by a traveler, who had just traversed Antiochiana and distinguished Galatica from it)

(2) Phrygia. On this occasion he specially appealed, not to churches as in 16:6, but to disciples it was a final visit and intended to reach personally every individual, before Paul went away to Rome and the West. On this occasion the contribution to the poor of Jerusalem was instituted, and the proceeds later were carried by Timothy and Gaius of Derbe (Acts 20:4 24:17 1 Corinthians 16:1) this was a device to bind the new churches to the original center of the faith.

These four churches are mentioned by Luke always as belonging to two regiones, Phrygia and Lycaoma and each region is in one case described as Galatic, i.e. part of the province Galatia. Luke did not follow the Roman custom, as Paul did he kept the custom of the Greeks and Asiatic peoples, and styled the province by enumerating its regiones, using the expression Galatic (as in Pontus Galaticus and at Iconium, CIG, 3991) to indicate the supreme unity of the province. By using this adjective about both regiones he marked his point of view that all four churches are included in the provincial unity.

From Paul's references we gather that he regarded the churches of Galatia as one group, converted together (Galatians 4:13), exposed to the same influences and changing together (Galatians 1:6,8 3:1 4:9), naturally visited at one time by a traveler (Galatians 1:8 4:14). He never thinks of churches of Phrygia or of Lycaonia only of province Galatia (as of provinces Asia, Macedonia, Achaia). Paul did not include in one class all the churches of one journey:

he went direct from Macedonia to Athens and Corinth, but classes the churches of Macedonia separate from those of Achaia. Troas and Laodicea and Colosse he classed with Asia (as Luke did Troas Acts 20:4), Philippi with Macedonia, Corinth with Achaia. These classifications are true only of the Roman usage, not of early Greek usage. The custom of classifying according to provinces, universal in the fully formed church of the Christian age, was derived from the usage of the apostles (as Theodore Mopsuestia expressly asserts in his Commentary on First Timothy (Swete, II, 121) Harnack accepts this part of the statement (Verbreitung, 2nd edition, I, 387 Expansion, II, 96)). His churches then belonged to the four provinces, Asia, Galatia, Achaia, Macedonia. There were no other Pauline churches all united in the gift of money which was carried to Jerusalem (Acts 20:4 24:17).

IV. Paul's Use of "Galatians."

The people of the province of Galatia, consisting of many diverse races, when summed up together, were called Galatai, by Tacitus, Ann. xv.6 Syncellus, when he says (Augoustos Galatais phorous etheto), follows an older historian describing the imposing of taxes on the province and an inscription of Apollonia Phrygiae calls the people of the city Galatae (Lebas-Waddington, 1192). If Paul spoke to Philippi or Corinth or Antioch singly, he addressed them as Philippians, Corinthians, Antiochians (Philippians 4:15 2 Corinthians 6:11), not as Macedonians or Achaians but when he had to address a group of several churches (as Antioch, Iconium, Derbe and Lystra) he could use only the provincial unity, Galatae.

All attempts to find in Paul's letter to the Galatians any allusions that specially suit the character of the Gauls or Galatae have failed. The Gauls were an aristocracy in a land which they had conquered. They clung stubbornly to their own Celtic religion long after the time of Paul, even though they also acknowledged the power of the old goddess of the country. They spoke their own Celtic tongue. They were proud, even boastful, and independent. They kept their native law under the Empire. The "Galatians" to whom Paul wrote had Changed very quickly to a new form of religion, not from fickleness, but from a certain proneness to a more oriental form of religion which exacted of them more sacrifice of a ritual type. They needed to be called to freedom they were submissive rather than arrogant. They spoke Greek. They were accustomed to the Greco-Asiatic law:

the law of adoption and inheritance which Paul mentions in his letter is not Roman, but Greco-Asiatic, which in these departments was similar, with some differences on this see the writer's Historical Commentary on Galatians.


The Galatians Series

With this background in mind, we will attempt, in our next lesson, to outline Paul&rsquos letter to the Galatians, as a preparation for studying the text of the letter .

In the following lessons, we will look at its structure, at the salutation, doxology, and benediction. Then we will consider five special appeals Paul makes at intervals throughout the letter.

These appeals mark out the main sections of the letter. Next we will think about the main issue in Galatians, namely that Christians are not under law but under grace. Our last four lessons will look at the four main sections of the letter in detail .


Žiūrėti video įrašą: The Forgotten History of Celtic Anatolia


Komentarai:

 1. JoJozil

  Ir kas šiuo atveju?

 2. Morg

  ką darytume be tavo puikios idėjos

 3. Yolrajas

  I congratulate, magnificent idea and it is duly

 4. Izsak

  Unambiguously, the quick answer :)

 5. Vujin

  Jūsų klausimas, kaip įvertinti?

 6. Zebulun

  Tikiu, kad klydai. Turime aptarti. Parašykite man PM, tai kalba su jumis.Parašykite pranešimą