Romos istoriografija: įvadas į jos pagrindinius aspektus ir raidą

Romos istoriografija: įvadas į jos pagrindinius aspektus ir raidą


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mes žinome didžiuosius vardus - Ciceronas, Diodoras, Cezaris, Livijus - bet pamirštame, kaip Romos istorijos laikotarpius užfiksavo keli žmonės, dažniausiai vienu metu. Daugybę kartų istorijos knygos buvo ne tik pasakojimas, bet ir sudaryta knyga iš pirmų laikų pasakojimų ir nuomonių. Romos istoriografija Andreasas Mehlas bando padėti skaitytojui suprasti, kaip tiksliai romėnai užrašė ir aiškino istoriją. Neleiskite knygos pavadinimui jūsų apgauti, ši knyga tikrai nėra nuobodus skaitymas. Nuo konfliktų iki politinių intrigų Mehlas parodo skaitytojui gilumą to, kas pateko į romėnų istoriografiją tiek istoriografų gyvenime, tiek juos supančiuose įvykiuose.

Knygos santrauka

Romos istoriografija yra knyga, suskirstyta į maždaug 8 skirtingas dalis, kurių kiekviena dalis (arba skyrius) skirta skirtingam Romos istorijos laikui - nuo pradžios iki pabaigos. Mehlas netgi stengiasi aprašyti ankstyvąją bažnyčią ir Vakarų Romos imperijos žlugimą. Kiekvienas skyrius yra padalintas į dar mažesnes dalis - atskirus autorius. Mehlas puikiai dirba, išsamiai papasakodamas apie kiekvieno autoriaus gyvenimą, kaip jie gyveno ir koks buvo jų požiūris į pasaulį, kuriame jie gyveno. Kiekvieno skyriaus pabaigoje jis pateikia trumpą pareiškimą, nustatantį, ar autoriaus darbai yra tikslūs, taip pat autoriaus objektyvumą, kai kalbama apie politinius ar nacionalinius konfliktus. Forma, kuria Mehl pateikia šią informaciją, yra intriguojanti, nes didžioji dalis informacijos apie Romos istoriografus yra nežinoma arba nėra daug viešinama.

Kaip minėta anksčiau, daug kartų, kai galvojame apie romėnų istorikus, galvojame apie Ciceroną, Liviją, Tacitą ir kt., Bet pamirštame, kad dauguma jų knygų iš tikrųjų buvo kitų parašytų rankraščių rinkiniai. Mehlas teigia, kad nors šie autoriai kūrė savo kūrinius, istoriografija dažnai buvo kuriama senovėje per interpretaciją. Jis labai giliai paaiškina, kaip tiksliai istoriografai užsirašė istoriją ir koks buvo jų tikslas. Daugelis „mažesnių“ autorių užsirašė dabartinius savo dienos įvykius ar net vietinius įvykius, o tai savo ruožtu suteikė „didesniems“ autoriams, su kuriais šiandien esame susipažinę, daugiau medžiagos, kurią reikia įdėti į savo istorijos knygas. Nors autoriai rašė istoriją vardan įrašų ar literatūros, daugelis istorikų buvo senatoriai ar politiniai veikėjai, kurie kūrė istorijas siekdami savo politinių pažiūrų, o kai kuriais atvejais ir dabartinio valdovo požiūrio. Tęsdamas žanrus, Mehlas tiria parašytų istorijų formą ir nurodo, kaip istorijos ne tik pastūmėjo politines idėjas ar fiksavo dabartinius įvykius, bet ir buvo laikomos pramoga. Daug kartų istorijos buvo skaitomos viešai arba perduodamos po miestus, siekiant suprasti jų naujausius protėvius arba ištirti, kaip gyvenimas buvo ankstesniame laikotarpyje.

Palaužti

Temos, kurias apima Mehlas Romos istoriografija yra neįdomūs. Nuo Romos susikūrimo iki ankstyvosios bažnyčios Mehlas nevengia spręsti problemų, kurios buvo Romos imperijoje, ir daugelio, apie kurias iki šiol diskutuoja istorikai (pvz., Cezario pilietinis karas). Jo nuodugnūs šių romėnų istoriografų gyvenimo tyrimai taip pat domina, nes daug kartų istorija priimama neištyrus šaltinio, iš kur ji atsirado. Tai verčia skaitytoją išsiaiškinti, kurie Romos istoriografai turėtų būti laikomi tikrais ar apgaulingais. Apskritai šios kelios temos tikrai patraukia skaitytojo susidomėjimą, nes tai neįprastos temos.

Nors visos šios temos yra įdomios, jos turi kainą. Kai kuriose vietose knyga tapo labai sausa, nes vieno autoriaus detalės po detalių gali būti nuobodžios. Formatas išlieka pastovus visoje knygoje, daug kartų aš pats nuspėdavau, kas nutiks toliau, kol neversiu puslapio. Tai vienintelis minusas, kurį radau knygoje, nors daug kartų, jei skaitytojas ignoruoja formatą, tai įdomu skaityti.

Apskritai, Romos istoriografija Andreas Mehl yra knyga, kurią labai rekomenduočiau visiems, norintiems perskaityti originalias istorijas ar net bet kokį senovės romėnų tekstą. Man patiko skaityti Romos istoriografija ir aš žinau, kad tie, kurie skaito šią knygą, taip pat skaitys. Ši knyga leidžia skaitytojui išsamiai pažvelgti į romėnų istoriografiją: iš kur ji atsirado ir kas ją parašė. Tai puikus šaltinis ir skaitymas tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie istoriją, su kuria jie bendrauja.


Romos istoriografija: įvadas į jos pagrindinius aspektus ir raidą (vertė Hansas-Friedrichas Muelleris, pirmą kartą išleistas 2001 m.). Blackwello įžanga į klasikinį pasaulį

Ši knyga iš pradžių pasirodė pavadinimu 2001 m Römische Geschichtsschreibung iš W. Kohlhammer leidyklos, Štutgartas. Kadangi vokiečių kalbos leidimas BMCR nebuvo peržiūrėtas, versijos anglų kalba paskelbimas yra gera proga kompensuoti šį trūkumą. Svarbu tai, kad tai vienintelis tomas, paskelbtas iki šiol „Blackwell“ įvadai į klasikinį pasaulį kuris nebuvo užsakytas serialui ir, be to, buvo išverstas iš kitos kalbos. Romos istoriografijos vadovėlių ir kompanionų, parašytų aukštos kvalifikacijos anglosaksų mokslininkų, yra labai daug, todėl leidėjų sprendimas šiuo konkrečiu atveju atrodyti už anglakalbio pasaulio yra puikus. Buvo ketinama (galima spėti) suteikti prieigą prie kitos Romos istorikų rašymo tradicijos, kuri skiriasi nuo šiuolaikinės britų ar amerikiečių akademikų tendencijos. Cituojant vertėjo pratarmę, „Mehlo požiūris nėra toks literatūrinis [kaip anglosaksų stipendijos]. Politika, teisė, religija, romėnų institucijos yra integruotos į jo argumentų tekstūrą. Mehlas išgelbėja daugiau istorinės tiesos iš senovės istoriografijos, nei mes įpratome tikėtis iš naujesnio istoriografinio akcentavimo anglų kalbos moksle senovės retorikai “(ix).

Be pirmojo ir paskutiniojo skyrių, Mehlas savo medžiagą išdėstė chronologiškai: archajinis laikotarpis nagrinėjamas chs. 2 ir 3, vėlyvoji respublika sk. 4, Augustano laikai sk. 5, imperijos laikotarpis (iki IV amžiaus) sk. 6, krikščionių Romos imperija ch. 7 (yra tam tikras laiko sutapimas tarp 6 ir 7 sk., Paskutinis aptariamas autorius yra Prokopijus). Mehlas vartoja žodį „istoriografija“ platesne prasme, taip pat atsižvelgia į biografiją ir, kur kas keisčiau, antikvarinį rašymą, chronografiją ir pavyzdys -literatūra (pvz., Valeriui Maksimui duota trumpa pastraipa 198 psl.). Yra du bruožai, išskiriantys šią knygą iš daugelio kitų chronologiškai orientuotų romėnų istorinio rašto pristatymų: pirma, Mehlas taip pat apima nuo rugpjūčio laikotarpio graikų autorių pasakojimus apie Romos istoriją (jo pavyzdys čia yra Albrechto Dihle'o) Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit) antra, jis labai pabrėžia krikščionybės iškilimą ir jos įtaką romėnų istoriografijos raidai. Mehlo atžvilgiu tokie autoriai kaip Eusebijus ir Orosius turėtų būti traktuojami lygiai taip pat, kaip ir jų nekrikščionių kolegos. Vadinasi, beveik tą pačią erdvę, maždaug devynis puslapius, jis skiria Orosijui 1 ir Sallustui (atitinkamai 229–237 ir 84–93 2). Jis taip pat pateikia keletą puikių pastebėjimų apie krikščionių ir nekrikščionių požiūrį į praeitį panašumus ir skirtumus (žr. 199–203, 217 ir 247 psl.).

Mehlo chronologiniai skyriai labai naudingai (ir glaustai) pateikia svarbiausią informaciją apie atskirus autorius, taip pat pateikia bendrą kiekvieno laikotarpio būdingiausių istoriografinių modelių ir tendencijų apžvalgą (pvz., Gerai diskutuojama apie naujos valdymo formos poveikį imperijos imperijai). istoriografija, 121–130). Trumpas antrasis skyrius yra kitokio pobūdžio, nes jame nagrinėjamas „[istorinės] tradicijos formavimasis ir įtvirtinimas“ Romoje prieš pat istoriografijos atsiradimą. Čia Mehlas taip pat sprendžia Annales Maximi ir jo paskelbimą paskelbė Scaevola, kuris, pabrėždamas, papildė menką užrašų medžiagą informacija iš kitų šaltinių, ypač iš šeimos archyvų. Mehlas nesutinka su skepticizmu, kurį (be kita ko) išreiškė Frier ir Drews dėl Scaevola leidinio, deja, pagrindinio Elizabeth Rawson ( CQ 21, 1971, 158–169) jo bibliografijoje nėra.

Nepaisant nedidelės erdvės, Mehlas pateikia daug daugiau nei įprastas, įprastas požiūris į savo autorius, o beveik kiekvienas istorikas, su kuriuo jis diskutuoja, uždeda savo atspaudą. Rašydamas apie Fabiusą Pictorą, jis atkreipia dėmesį į trišalę savo kūrybos struktūrą ir sumaniai pristato daugybę naujovių, kurias Cato atnešė Kilmės jis seka Canfora skirdamas pirmąją dalį BG 8 (iki 8.48,9) ne Hirtijui, o pačiam Cezariui jis primygtinai reikalauja, kad Livy pratarmė atspindėtų jo mintis ir jausmus XX a., Arti pilietinių karų („Taigi mes galime tai naudoti tik kaip priemonę anksti, ne vėliau, knygos ir tikrai ne visai istorijai “, 106) jis aukština imperatoriaus Klaudijaus teigiamą nuomonę apie istorinius pokyčius, kaip tai patvirtina jo kalba apie galų aristokratus („ Klaudijus nusipelno Romos istoriografijos nuopelnų už ypač apgalvotą originalumą, “135) jis įžvalgiai aptaria Cassius Dio monarchijos vertinimą, sekantį Meissnerį, jis nėra toks įsitikinęs dėl SHA būdamas vieno autoriaus, jis gražiai apibūdina Orosijaus istoriją kaip „optimistiškiausią senovės pasaulio istorinį kūrinį“ (235), pabrėždamas didžiulį skirtumą tarp jo ir jo mentoriaus Augustino istorinių nuostatų.

Tačiau kai kurie svarbūs klausimai nebuvo išspręsti arba nepakankamai. Aptardamas Cato naujoves, Mehlas kalbų įterpimą mini kaip graikų istorikams būdingą dalyką, bet iki tol svetimą romėnų istoriografijai (52). Klausimas sudėtingesnis. Pirma, mes nesame tikri, kad romėnų istorikai prieš Katą nepasakė kalbų. (Tiesą sakant, turint omenyje Pictoro skolą graikų istoriografijai, visai tikėtina, kad jis tai padarė.) Antra, Cato kalbos buvo jo paties, o ne fiktyvios. Taigi jų negalima lyginti su graikų istorikų kalbomis. (Mehlas yra tikslesnis, kai kalba apie kalbas Coelius Antipater, 58.) Keista net nepaminėti galimybės (tiksliau, didelės tikimybės), kad Laiškai ir Cezario senem yra melagingi (Mehl, be diskusijų, daro prielaidą, kad jie yra Sallustian, 85 ir 90). Gerai diskutuojama apie Sallusto mintį apie lūžio tašką (91–93), tačiau nė žodžio apie jo didėjantį pesimizmą, darantį įtaką jo požiūriui į šią idėją. Skilties apie Asinius Pollio skaitytojai greičiausiai padarys išvadą, kad jo kūryba yra išlikusi (neužsimenama apie jos praradimą), vartojant esamąjį laiką („[h] e charakterizuoja“, „[h] e ataka“, „ [kom], 94) gali tik sustiprinti šią klaidingą išvadą. Savo poskyryje apie Trogusą Mehlas praleidžia šio autoriaus kritiką istorikams, įvedantiems kalbas tiesioginiame diskurse (tai paminėta kitur, 29), taip pat nieko nesako apie Troguso susirūpinimą ktiseis. Labiausiai neramina tai, kad labai prieštaringai vertinamas Tacito archyvinių šaltinių naudojimo klausimas apskritai nėra sprendžiamas (dar kartą trumpai paminėtas kitame kontekste, 29) SCPP nėra Mehlo diskusijoje.

Du chronologiniai skyriai (pirmasis ir paskutinis) nagrinėja tokius klausimus, kaip santykis tarp graikų ir romėnų literatūros, moralinis senovės istoriografijos interesas, jo santykis su epu, drama ir retorika (trumpai aptarti, 18–20). , skirtumai tarp senovės ir šiuolaikinių istorinio tyrimo sampratų, o paskutiniame skyriuje-posūkio taško ir teleologinės istorijos sampratos idėja (populiari tarp krikščionių, bet jokiu būdu ne iš jų kilusi, 248f.). Šie skyriai padeda skaitytojui geriau suprasti chronologinę Romos istoriografijos raidą. Be to, dažnas kryžminis nuorodas tarp įvairių knygos dalių padeda palyginti autorius, idėjas ir tendencijas bei formuoti bendrą požiūrį į Romos istorinį rašymą. Pabaigos yra trumpos (255–263) ir jose daugiausia citatų iš senovės šaltinių. Yra naujausia bibliografija (264–286), naudinga suskirstyta į „Bendrąją bibliografiją“ (daugiausia leidimus, vertimus ir komentarus) ir literatūrą į atskirus skyrius.

Kai kurie smulkmenos: Ta Romaïká neturėtų būti laikomas Pictoro istorijos pavadinimu (44 plg. Dion. Hal. Ant. 7.71.1). Po Cato graikų kalba istoriją rašė ne tik Rutilius Rufus, bet ir Klaudijus (52, plg. 134). Skirtingai nuo Archijaus, Theophanes of Mitilene buvo ne poetas, o istorikas (77). Į graikų kalbą buvo išverstas ne tik Sallustas, bet ir Eutropijus (85, plg. 195). Sallusto požiūris į Metellus yra palankesnis, nei pasiūlė Mehl (89). Neįtikėtina manyti, kad Hoodas savo odėje Pollio užsiminė „apie tai, kas iš tikrųjų nutiko jaunesniajam Titui Labienui“ (96): mes nežinome tikslios Labienus bausmės ir savižudybės datos, tačiau jie beveik neabejotinai įvyko vėliau nei 23 m. Aptardamas Livį, Mehlis nemano, kad (gana tikėtina, kaip parodė Oakley) pirmosios AUC buvo parašytos prieš „Actium“ (100). Skaitytojai nėra informuoti, kad Eusebijaus kronika nėra išsaugota originalioje graikų versijoje (224f.).

Galiausiai keletas pastabų apie vertimą. Žinoma, recenzentui, kurio gimtoji kalba nėra nei anglų, nei vokiečių, tai yra gana sudėtinga tema, tačiau kai kurie preliminarūs pastebėjimai, ko gero, yra priimtini. Pats autorius pabrėžia sunkumus, kylančius rengiant savo knygos anglišką versiją: „dėl tradicinės akademinės vokiečių kalbos ypatumų mano knyga būtų išversta į lotynų kalbą daug lengviau nei į anglų kalbą“ (8). Vertėjas, geriausiai žinomas dėl savo monografijos apie Valerijų Maksimą, neabejotinai buvo kvalifikuotas atlikti šią užduotį ir gerai save išteisino. Retkarčiais jis netgi pagerina originalą, pridėdamas pvz. žodžių žaismas, kurio nėra vokiškame leidime („… šaltinių tyrimas buvo… ne lūkesčiai, o išimtis“, 28 plg. „nicht selbstverständlich, sondern die Ausnahme“). Knygos anglų kalba, be kelių trūkumų, 3 paprastai yra aiški ir lengvai suprantama, o vokiečių kalbos sintaksės įmantrumų dažniausiai nebesimato (tačiau 177 psl. Turime du labai ilgus sakinius, iš kurių vienas tęsiasi iki keturiolikos eilučių). Pastebėjau tik vieną klaidingai išverstą ir dėl to rimtai ydingą ištrauką: „Kurtijus kartu su Ptolemėjumi Soteriu, Kleitarchu, Aristobulu ir Timagene pasinaudojo trijų IV ir III amžių prieš Kristų graikų autorių ir vieno iš pirmasis amžius prieš mūsų erą ... “(179), nes vokiečių kalba rašoma:„… Curtius mit Ptolemaios Lagou, Kleitarch, Aristobul und Timagenes die Werke dreier griechischen Autoren des 4./3. Jh.s und eines des 1. Jh.s prieš Chr. benutzt… “, akivaizdu, kad būtent Ptolemėjas, Kleitarchas, Aristobulas ir Timagenas yra antroje citatos dalyje nurodytų kūrinių autoriai. Akivaizdu, kad Agricola nebuvo Tacito „patėvis“ (136 Mehlas teisingai turi „Schwiegervater“).

Muelleris „heidnisch“ vadina „klasikiniu religiniu“, o „Heidentum“ - „klasikine (arba tradicine) religija“. Tai skamba gana dirbtinai. Jei žodžiai „pagonybė“ ir „pagonybė“ iš tikrųjų yra žeminantys (plg. 199, ištrauka pridėta angliškame leidime) ir jų negalima laikyti tiesiog apibūdinančiais terminais, 4 kodėl gi nevartojant „nekrikščioniško“? Pavyzdžiui, frazė „klasikiškai religingi ir krikščioniški autoriai“ (151) reiškia, kad pirmieji iš tikrųjų buvo tikintys klasikine religija (o ne religiškai abejingi). Tai daugeliu atvejų gali būti neteisinga. O kaip, tarkim, Heliogabalas: ar jis buvo „klasikiškai religingas imperatorius“ (plg. Julianą 174)?

Apibendrinant: nepaisant (nedidelių) trūkumų, tai neabejotinai yra svarbi, informatyvi ir skatinanti trumpa įžanga į romėnų istorinį rašymą. Jo įtraukimas į „Blackwell“ seriją yra visiškai nusipelnęs.

1. Mehlo Orosijaus įvertinimas atitinka pastaruoju metu išaugusį susidomėjimą šia ilgai apleista autorių pastaba, pvz. į anglų kalbą vertė A. T. Baimė („Liverpool 2010“) ir esp. P. Van Nuffelen monografija, kurią šiemet išleis „Oxford UP“.

2. Šioje knygoje yra įdomu palyginti kiekvienam istorikui priskirtas erdvės sumas. Tacitas gauna vietos pasididžiavimą (penkiolika puslapių), po jo - Livijus (dešimt), Saltustas ir Orosijus, Ammianus (aštuoni su puse) ir SHA (septyni). Fabiusui Pictorui, Cato Vyresniajam, Josephus ir Cassius Dio kiekvienas turi po penkis ar šiek tiek daugiau puslapių. Ilgesnėje Dieterio Flacho knygoje (337 p.), Römische Geschichtsschreibung (Trečiasis leidimas, Darmstadt 1998), proporcijos yra tokios: Tacitas (šešiasdešimt septyni puslapiai), Ammianus (dvidešimt devyni), Livy (dvidešimt keturi), Sallustas (dvidešimt du), Suetonius (šešiolika), Cezaris ir SHA (vienuolika) Orosius nėra padengtas.

3. Pateikite keletą pavyzdžių: „turime apsvarstyti nepagrįstą Frierio išvadą“ (68 kodėl „laikoma“?) P. 82, sakinys, prasidedantis „kurio biografinė kolekcija“ neturi predikato „[h]“ apibūdinimas apie valdančiojo imperatoriaus pasiekimus ... iki jo darbo pabaigos dainuoja pagyrimai už sėkmingą Tiberijaus rūpinimąsi taika “(131, kursyvas mano plg.„ geht am Werkende in einen Lobpreis des Tiberius über “).


Režisierius: Wiley-Blackwell
304 puslapiai
ISBN: 978-1-4051-2183-5
€ 84

Romos istoriografija: įvadas į jos pagrindinius aspektus ir raidą pateikia išsamų įvadą į romėnų istorinių raštų raidą graikų ir lotynų kalbomis - nuo ankstyvųjų metraštininkų iki Orosijaus ir Bizantijos Prokopijaus.

* Pateikiama prieinama kiekvieno istorinio rašytojo, turinčio reikšmės Romos pasaulyje, apžvalga
* Stebi krikščioniškosios istoriografijos augimą veikiant pagoniškiems priešininkams
* Siūlo vertingą įžvalgą apie dabartines Romos istoriografijos mokslo tendencijas
* Apima patogią bibliografiją, autorių ir leidimų katalogą bei rodyklę


Andreasas Mehlas yra senovės istorijos profesorius Martino Liuterio universitete Halėje ir Vitenberge. Jis yra autorius „Seleukos Nikator und sein Reich“ (1986) Kaizerio Klaudijaus pasakojimas: Die Ereignisse Am Hof (1974) ir Römische Geschichtsschreibung: Grundlagen und Entwicklungen: eine Einführung (Štutgartas, 2001).

Hansas-Friedrichas Muelleris yra William D. Williams klasikos profesorius Union koledže Schenectady, Niujorke. Jis yra autorius Romos religija Valerijus Maksimas (2002) ir „Edward Gibbon“ santrumpos redaktorius Romos imperijos nuosmukis ir žlugimas (2003).


Matematikos lentelė

Įvadas: Senovės istoriografijos svarba ir šios knygos tikslas.

1 skyrius: Senovės literatūra ir romėnų istoriografija.

1.1 Romėnų literatūra ir jos santykis su graikų literatūra.

1.2 Romos istoriografija ir Romos miestas.

1.3 Meno ir tiesos teiginiai senovės, ypač romėnų, istoriografijoje.

1.3.1 Literatūrinis menas ir moraliniai rūpesčiai senovės istoriografijoje.

1.3.2 „Istorija yra tai, kas iš tikrųjų atsitiko“ - senovės istoriografija ir šiuolaikinis istorijos mokslas.

2 skyrius: Tradicijos formavimasis ir įtvirtinimas ankstyvosios ir vidurinės Romos respublikos valdymo klasėje.

2.1 Šeimos istorija ir giminės tradicijos.

2.2 Annales Maximi ir Publijus Mucius Scaevola almanachai.

3 skyrius. Ankstyvoji romėnų istoriografija: savęs pateisinimas ir atmintis ankstesniame analistiniame rašte.

3.1 Ankstyvasis metraštinis rašymas (I).

3.1.1 Quintus Fabius Pictor.

3.1.2 Vėlesni autoriai (nuo Cincius Alimentus iki Postumius Albinus).

3.2 Ankstyvas rašymas (II).

3.2.2 Kiti autoriai (nuo Cassius Hemina iki Sempronius Asellio).

3.3 Ankstyvasis istorinis epas Romoje (Naevius ir Ennius).

4 skyrius: Romos istoriografija tarp pilietinių karų.

4.1 Vėlesnis analistinis rašymas: optimistai prieš populiarus ir tradicinis metraštinis rašymas prieš šiuolaikinę istoriją.

4.2 Autobiografijos, prisiminimai, Hipomnemata, Komentarai, ir jų įtaka dabartinių įvykių istoriografijai.

4.2.1 Savęs reprezentacija iki Cicerono.

4.3 Dabartinių įvykių istorija ir šiuolaikinės istoriografijos sampratos (Cicero).

4.4 Biografija (Cornelius Nepos).

4.5 Žlungančios ir sugriautos Respublikos patirtis.

4.5.1 Gaius Sallustius Crispus.

5 skyrius: Augustanas Roma, Romos imperija ir kitos tautos bei karalystės.

5.1 Titas Livijus: Romos istorija nuo Romulio iki Augusto.

5.2 Pasaulio istorija, pasaulio anapus Romos istorija ir romėnų ne romėnų ir naujųjų romėnų istorija.

5.2.1 Pasaulio istorija ir Romos istorija (nuo Diodoro iki Džubos).

5.2.2 Dionisijus iš Halikarnaso: ankstyvoji Roma ir graikai.

5.2.3 Pompėjus Trogusas: Pasaulio istorija apie Romą.

5.2.4 Visuotinė chronologija (Castor ir Dionysius).

6 skyrius: Imperijos istorija ir imperatorių istorija - Imperijos istorija kaip imperatorių istorija.

6.1 Imperija ir „Respublika“: senatoriaus istoriografija.

6.1.1 Gaius (?) Velleius Paterculus.

6.1.2 Julio-Claudian ir Flavian laikotarpio autoriai (nuo Cremutius Cordus iki Plinijaus jaunesniojo).

6.1.3 Publius (?) Cornelius Tacitus.

6.1.4 Lucius Cl (audius) Cassius Dio Cocceianus.

6.2 Roma ir svetimos tautos.

6.2.1 Josephus / Flavius ​​Josephus: žydai ir kiti.

6.2.2 Aleksandrijos Appianas: retrospektyvus Romos pasaulinio viešpatavimo įsitvirtinimo vaizdas.

6.3 Imperijos istorija kaip imperijos biografija.

6.3.1 Gaius Suetonius Tranquillus.

6.3.2 Marius Maximus ir Herodianas.

6.3.3 Historia Augusta / Scriptores Historiae Augustae.

6.4 Asmeninė istorija ir biografija aukštojoje imperijoje už Romos imperatorių ribų.

6.4.1 Curtius Rufus ir Arrianas iš Nikomedijos: Aleksandro istorijos.

6.4.2 Plutarchas iš Chaeronea: lygiagretūs gyvenimai.

6.5.1 Nuo Livijaus, Trogo ir Floruso epito, iki Liucijaus Ampelijaus.

6.5.2 Ketvirtojo amžiaus mūsų eros istorinės epitetos (Aurelijus Viktoras, Eutropijus, Festas).

6.6 Literatūros pavyzdys ir istorinis supratimas.

7 skyrius: Romos istorija ir visuotinė istorija tarp klasikinės religijos („pagonybės“) ir krikščionybės.

7.1 Zosimas ir jo pirmtakai: klasikinė religinė istoriografija ir istorinis aiškinimas krikščionybės amžiuje.

7.2 Ammianus Marcellinus: abejingi religijai?

7.3 Krikščioniškoji istoriografija.

7.3.1 Bažnyčios istorija (Eusebijus ir Rufinas).

7.3.2 Nuo klasikinės religinės chronografijos iki krikščioniškosios visuotinės kronikos (Eusebius, Jerome, Sulpicius).

7.3.3 Orosius: visuotinė istorija per teologijos objektyvą.

7.3.4 Cezarėjos prokopijus: dabartinių perėjimo iš Romos į Bizantiją įvykių istorija.

8 skyrius: Kai kurie pagrindiniai senovės istorinės minties principai.

Pasirinkite Bibliografija

1. Bendroji bibliografija.

1.1 Šioje knygoje nagrinėtų istoriografinių ir biografinių kūrinių leidimai, vertimai ir komentarai.

1.2 Istoriografinių kūrinių ir istorinių epų leidimai graikų ir lotynų kalbomis, išlikę tik fragmentais.

1.3 Graikų ir lotynų literatūros istorijos, ypač istoriografija: naujausios apklausos ir rinkiniai.

1.4 Senovės istoriografija, ypač romėniška: jos pagrindiniai literatūriniai, socialiniai ir intelektiniai kontekstai.

2. Tradicijos formavimasis ir įtvirtinimas ankstyvosios ir vidurinės Romos respublikos valdymo klasėje.

3. Ankstyvoji romėnų istoriografija: savęs pateisinimas ir atmintis ankstyvojo metalo rašymo metu.

4. Romos istoriografija tarp pilietinių karų.

5. Augustanas Roma, Romos imperija ir kitos tautos bei karalystės.

6. Imperijos istorija ir imperatorių istorija - Imperijos istorija kaip imperatorių istorija.

7. Romos istorija ir visuotinė istorija tarp klasikinės religijos („pagonybės“) ir krikščionybės.


Kronikos

Romėnai chronologinį principą laikė esminiu ir galėjo keisti ir patikslinti, atsižvelgdami į teminius aspektus. Jų pasakojimams buvo būdingas metinis principas ir jie buvo išmatuoti annus kuris lotyniškai prilygo metams.

Tradiciškai istoriografija yra glaudžiai susijusi su etnografija ir neapsiribojo tik Graikijos, bet ir kitų žmonių istorija. Graikai nebuvo vieningi kaip valstybė, todėl buvo sunku nupasakoti politinės valstybės praeitį, todėl buvo pasakojama tik atskirų valstybių istorija.

Graikų kalba istorikai naudojo kronikas, kurios buvo priskiriamos mitiniams autoriams, o vėliau redaguojamos vyrų. Jie taikė logografus, kuriuose buvo ne tik rašytinė informacija. Krikščioniškoji istoriografija sugriovė praeities idealus ir jai vadovavo Eusebijus Cezarietis. Krikščionybė pakeitė pagonybę. Krikščionys istorikai savo istorinio tyrimo būdu taikė kronikas (O’Brien, 2006).


Bendros apžvalgos

Keletas tekstų suteikia galimybę suprasti graikų ir romėnų istorikus. Duff 2003 pateikia bendrą įvadą autoriams, o Kraus ir Woodman 1997 daugiausia dėmesio skiria istorikams, rašantiems lotynų kalba. Visų pirma istoriografijai „Pitcher 2009“ siūlo įvadą į bendrą temą, o „Marincola 1997“ siūlo labiau mokslišką požiūrį į klausimą, kaip senovės istorikai suvokė savo verslą. „Hornblower 1994“ siūlo esė apie graikų istoriografiją rinkinį, o „Mehl 2011“ - romėnų tema. „Momigliano 1977“ ir „Walbank 1985“ pateikia dviejų pirmaujančių XX amžiaus XX amžiaus istoriografijos mokslininkų straipsnių rinkinius. „Feldherr 2009“ yra svarbi naujausia kolekcija konkrečiais klausimais, susijusiais tik su Romos istorikais, o „Marincola 2007“ siūlo išsamų šios srities vaizdą, apimantį įvairias temas tiek romėnų, tiek graikų autoriams.

Duffas, Timothy. Graikų ir romėnų istorikai. Londonas: „Bristol Classical Press“, 2003 m.

Trumpa įžanga pirmiausia skirta bakalauro laipsnio studentams. Apima pagrindinius istorikus ir įtraukia juos į jų literatūrinį ir istorinį kontekstą, aptardama, kaip istoriografija vystėsi kaip žanras, o jo šaknys išaugo iš Homero epo.

Feldherr, Andrew, red. Kembridžo kompanionas Romos istorikams. Kembridžo literatūros kompanionai. Kembridžas, JK: Kembridžo universiteto leidykla, 2009 m.

Kolekcija, sudaryta pagal temą, kuri aiškiai skirta skatinti naują mąstymą ir išryškinti pagrindinius Romos pasaulio istorijos rašymo aspektus. Ypač geri straipsniai rinkinyje apie retoriką romėnų istoriografijoje, naudojimas pavyzdysir apibūdinimas, taip pat aiškus skyrius apie religiją Romos istoriografijoje.

Hornblower, Simonas, red. Graikų istoriografija. Oksfordas: Clarendonas, 1994 m.

Puikus geriausių mokslininkų rašinių rinkinys. Kiekvienas požiūris į skirtingą temą ir dažnai skirtingus autorius, tačiau visi sutelkia dėmesį į retorikos ir tikrovės pusiausvyrą, randamą istoriniame rašte, ir įvairiais būdais bando atskirti istorijos žanrą nuo kitų žanrų senovės pasaulyje.

Krausas, Christina S. ir A. J. Woodmanas. Lotynų istorikai. Graikija ir Roma - nauji klasikos tyrimai. Oksfordas: Oksfordo universiteto leidykla, 1997.

Puikus įvadas į romėnų istoriografijos būklę ir kritinė diskusija apie kylančias tendencijas, toks naudingas tiek studentams, tiek mokslininkams. Pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindiniams istorikams (Sallustas, Livijus, Tacitas), tačiau taip pat buvo aptariami kiti autoriai.

Marincola, Jonas. Autoritetas ir tradicija senovės istoriografijoje. Kembridžas, JK: Kembridžas, 1997 m.

Svarsto daugybę klausimų, susijusių su įvairiais senovės istorikais - nuo Herodoto iki Ammianus Marcellinus, įskaitant tai, kodėl jie rašė, kaip priėjo savo faktus ir išvadas, kaip prisistatė savo auditorijai ir kaip jiems pavyko aptarti savo dalyvavimą renginiuose . Ypač įdomus yra baigiamasis skyrius apie tai, kaip senovės istorikai polemizuodami prieštaravo savo darbui, o taip pat tvirtino tęstinumą.

Marincola, Jonas. Graikų ir romėnų istoriografijos palydovas. 2 t. „Blackwell“ kompanionai senovės pasaulyje. Malden, MA: Blackwell, 2007 m.

Išsami kolekcija, apimanti pagrindines graikų ir romėnų istoriografijos temas. Skyriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama pagrindiniams senovės istoriografijos komponentams (kilmė, šaltinių naudojimas, kalbos, apibūdinimas), istorijos tipams (vietinis, visuotinis, memuarai, karo monografija) ir susijusiems žanrams (biografija ir etnografija, bet taip pat epas, tragedija, ir romanas) pateikia gerą apžvalgą, o vidurinėje dalyje pateikiami išsamūs įvairių tekstų skaitymai.

Mehl, Andreas. Romos istoriografija: įvadas į jos pagrindinius aspektus ir raidą. Išvertė Hansas-Friedrichas Muelleris. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011 m.

Išsamus beveik visų Romos istorikų tyrimas, pradedant III amžiaus pr. Aptariama tiek graikų istorinių precedentų, tiek romėnų šeimos pasakojimų tradicijų įtaka, pateikiamas kontekstas, leidžiantis atsekti raidą per šimtmečius. Verta perskaityti trumpą baigiamąjį skyrių „Pagrindiniai senovės istorinės minties principai“.

Momigliano, Arnaldo. Senovės ir šiuolaikinės istoriografijos esė. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1977 m.

Pateikia dvidešimt vieną esė iš vieno žymiausių XX amžiaus istoriografijos tyrinėtojų. Esė nagrinėja pagrindines temas, tokias kaip laikas senovės istoriografijoje ar tradicijos vieta, o tomas perspausdina svarbų straipsnį, lyginantį pagoniškąją ir krikščioniškąją istoriografiją IV a.

Pučas, Lukas. Senovės istorijos rašymas: įvadas į klasikinę istoriografiją. Londonas: I. B. Tauris, 2009 m.

Ši knyga, skirta visų pirma bakalauro studijoms, bando pasiūlyti, kad senovės istorikai siekė ir papasakoti, kas nutiko, ir sukurti meninių nuopelnų kūrinį, ir analizuoja jų pasirinkimus. Pagrindinis dėmesys skiriamas metodikai, įskaitant įrodymų ir kalbų naudojimą ar praleidimą. Siūlo, kad senovės istorikai, bent jau savo tikslais, nesiskyrė nuo šiuolaikinių istorikų, kaip dažnai manoma.

Walbank, Frankas W. Rinktiniai darbai: Graikijos ir Romos istorijos ir istoriografijos studijos. Kembridžas, JK: Kembridžo universiteto leidykla, 1985 m.

Dvidešimt vieno anksčiau paskelbto darbo rinkinys, įskaitant aštuonis specialiai istoriografijos klausimais. Kai kurie iš jų yra skirti Polibijui, tačiau yra pagrindinis straipsnis apie graikų istorikų kalbas, taip pat svarbus straipsnis apie istoriją ir tragediją.

Vartotojai, neturintys prenumeratos, negali matyti viso šio puslapio turinio. Prašome užsiprenumeruoti arba prisijungti.


Romos istoriografija

Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development presents a comprehensive introduction to the development of Roman historical writings in both Greek and Latin, from the early annalists to Orosius and Procopius of Byzantium.
- Provides an accessible survey of every historical writer of significance in the Roman world
- Traces the growth of Christian historiography under the influence of its pagan adversaries
- Offers valuable insight into current scholarly trends on Roman historiography
- Includes a user-friendly bibliography, catalog of authors and editions, and index …mehr

Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development presents a comprehensive introduction to the development of Roman historical writings in both Greek and Latin, from the early annalists to Orosius and Procopius of Byzantium.

- Provides an accessible survey of every historical writer of significance in the Roman world

- Traces the growth of Christian historiography under the influence of its pagan adversaries

- Offers valuable insight into current scholarly trends on Roman historiography

- Includes a user-friendly bibliography, catalog of authors and editions, and index

 • Produktdetails
 • Verlag: John Wiley & Sons
 • Seitenzahl: 302
 • Erscheinungstermin: 29. April 2011
 • Anglų kalba
 • Abmessung: 235mm x 157mm x 22mm
 • Gewicht: 634g
 • ISBN-13: 9781405121835
 • ISBN-10: 1405121831
 • Artikelnr.: 29951954

Introduction: The Importance of Ancient Historiography and the Purpose of this Book

1: Ancient Literature and Roman Historiography

2: The Formation and Establishment of Tradition in the Ruling Class of the Early and Middle Roman Republic

3: Early Roman Historiography: Self-Justification and Memory in earlier Annalistic Writing

4: The Historiography of Rome between the Fronts of the Civil Wars

5: Augustan Rome, Roman Empire, and other Peoples and Kingdoms

6: Imperial History and the History of Emperors: Imperial History as the History of Emperors

7: Roman History and Universal History between Classical Religion ("Paganism") and Christianity

8: Some Basic Principles of Ancient Historical Thought

"In all, Mehl's Roman Historiography amounts to a helpful handbook for students of the ancient world. It seems an especially good means for readers to gain a quick appraisal of the German approach to its subject. Although some may criticize Mehl's assessments and emphases on occasion, the book presents a concise and readable introduction to work of Roman historians, biographers, chronographers, antiquarians, and kindred authors." (New England Classical Journal, 1 May 2013)

Named CHOICE Outstanding Title for 2012
"Appropriate for advanced undergraduate students, this work provides a foundation for further study of classical historical writing. (Annotation (c)2011 Book News Inc. Portland, OR)." (Book News, 1 August 2011)


 • Herausgeber &rlm : &lrm Wiley-Blackwell 1. Edition (17. Januar 2014)
 • Sprache &rlm : &lrm Englisch
 • Taschenbuch &rlm : &lrm 300 Seiten
 • ISBN-10 &rlm : &lrm 1118785134
 • ISBN-13 &rlm : &lrm 978-1118785133
 • Abmessungen &rlm : &lrm 15.37 x 1.52 x 22.86 cm

Pressestimmen

Named CHOICE Outstanding Title for 2012

"Appropriate for advanced undergraduate students, this work provides a foundation for further study of classical historical writing." (Book News, Inc., 1 August 2011)

Rezension

"An extraordinarily broad and deep introduction, a treasure trove of insights and information that masterfully characterizes the nature and development (ranging over a millennium) of Rome's historiography in its multiple aspects and functions, its originality and debt to others, achievements and shortcomings, and place between history and literature."

Kurt A. Raaflaub, Brown University

"This is a thought-provoking journey through the writing of history in Roman antiquity. Andreas Mehl masterfully unravels the fabric of historical traditions from the Annales to Zosimus."

Hans Beck, McGill University

Klappentext

"An extraordinarily broad and deep introduction, a treasure trove of insights and information that masterfully characterizes the nature and development (ranging over a millennium) of Rome's historiography in its multiple aspects and functions, its originality and debt to others, achievements and shortcomings, and place between history and literature."

Kurt A. Raaflaub, Brown University

"This is a thought-provoking journey through the writing of history in Roman antiquity. Andreas Mehl masterfully unravels the fabric of historical traditions from the Annales to Zosimus."

Hans Beck, McGill University

Named CHOICE Outstanding Title for 2012

"Appropriate for advanced undergraduate students, this work provides a foundation for further study of classical historical writing." (Book News, Inc., 1 August 2011)

Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development presents a comprehensive introduction to the development of Roman historical writings in the ancient world. Andreas Mehl traces the arc of ancient historical writing about Rome from its origins with the authors of clan history and fragmentary annalists to the writings of Byzantine scholar Procopius, the last major historian of the ancient world.

Rooting his survey in the context of its Greek predecessors, and within the broader framework of Roman literature and society, Mehl discusses every historical writer of significance in the ancient Roman era and provides much more than simple biographical detail. Also considered are essential themes such as genre, teleology, the idea of Rome, and exemplary moral conduct. By paying scrupulous attention to political context and religious developments throughout the ancient world, Mehl reveals the evolution and interpenetration of both pagan and Christian historiography.

This title offers a wealth of illuminating insights into the origins and development of the crucial historical writings of the living witnesses to the greatest empire the world has ever known.

Buchrückseite

&#34An extraordinarily broad and deep introduction, a treasure trove of insights and information that masterfully characterizes the nature and development &#40ranging over a millennium&#41 of Rome's historiography in its multiple aspects and functions, its originality and debt to others, achievements and shortcomings, and place between history and literature.&#34
Kurt A. Raaflaub, Brown University

&#34This is a thought&#45provoking journey through the writing of history in Roman antiquity. Andreas Mehl masterfully unravels the fabric of historical traditions from the Annales to Zosimus.&#34
Hans Beck, McGill University

Named CHOICE Outstanding Title for 2012
&#34Appropriate for advanced undergraduate students, this work provides a foundation for further study of classical historical writing.&#34 Book News

Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development presents a comprehensive introduction to the development of Roman historical writings in the ancient world. Andreas Mehl traces the arc of ancient historical writing about Rome from its origins with the authors of clan history and fragmentary annalists to the writings of Byzantine scholar Procopius, the last major historian of the ancient world.

Rooting his survey in the context of its Greek predecessors, and within the broader framework of Roman literature and society, Mehl discusses every historical writer of significance in the ancient Roman era and provides much more than simple biographical detail. Also considered are essential themes such as genre, teleology, the idea of Rome, and exemplary moral conduct. By paying scrupulous attention to political context and religious developments throughout the ancient world, Mehl reveals the evolution and interpenetration of both pagan and Christian historiography.

This title offers a wealth of illuminating insights into the origins and development of the crucial historical writings of the living witnesses to the greatest empire the world has ever known.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Andreas Mehl is Professor of Ancient History at the Martin Luther University at Halle and Wittenberg. He is the author of Seleukos Nikator und sein Reich (1986) Tacitus über Kaiser Claudius: Die Ereignisse Am Hof (1974) and Römische Geschichtsschreibung: Grundlagen und Entwicklungen: eine Einführung (2001).

Hans-Friedrich Mueller is the William D. Williams Professor of Classics at Union College in Schenectady, New York. He is the author of Roman Religion in Valerius Maximus (2002) and the editor of an abridgment of Edward Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire (2003).


Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development Paperback – 27 december 2013

Roman Historiography by Andreas Mehl is a book that I would highly recommend to anyone interested in reading the original histories or even any sort of ancient roman text. I enjoyed reading Roman Historiography and I know those of you who do read this book will also. (Ancient History, 2016)

Recensie

Achterflaptekst

"An extraordinarily broad and deep introduction, a treasure trove of insights and information that masterfully characterizes the nature and development (ranging over a millennium) of Rome's historiography in its multiple aspects and functions, its originality and debt to others, achievements and shortcomings, and place between history and literature." Kurt A. Raaflaub, Brown University

"This is a thought-provoking journey through the writing of history in Roman antiquity. Andreas Mehl masterfully unravels the fabric of historical traditions from the Annales to Zosimus." Hans Beck, McGill University

Named CHOICE Outstanding Title for 2012 "Appropriate for advanced undergraduate students, this work provides a foundation for further study of classical historical writing." Book News

Roman Historiography: An Introduction to its Basic Aspects and Development presents a comprehensive introduction to the development of Roman historical writings in the ancient world. Andreas Mehl traces the arc of ancient historical writing about Rome from its origins with the authors of clan history and fragmentary annalists to the writings of Byzantine scholar Procopius, the last major historian of the ancient world.

Rooting his survey in the context of its Greek predecessors, and within the broader framework of Roman literature and society, Mehl discusses every historical writer of significance in the ancient Roman era and provides much more than simple biographical detail. Also considered are essential themes such as genre, teleology, the idea of Rome, and exemplary moral conduct. By paying scrupulous attention to political context and religious developments throughout the ancient world, Mehl reveals the evolution and interpenetration of both pagan and Christian historiography.

This title offers a wealth of illuminating insights into the origins and development of the crucial historical writings of the living witnesses to the greatest empire the world has ever known.


Renaissance Art

There were Renaissance movements in architecture, literature, poetry, drama, music, metals, textiles and furniture, but the Renaissance is perhaps best known for its art. Creative endeavor became viewed as a form of knowledge and achievement, not simply a way of decoration. Art was now to be based on observation of the real world, applying mathematics and optics to achieve more advanced effects like perspective. Paintings, sculpture and other art forms flourished as new talents took up the creation of masterpieces, and enjoying art became seen as the mark of a cultured individual.


Ancient History (BA)

If you are fascinated by the ancient civilisations of Greece and Rome and keen to develop transferable skills such as critical analysis then this course is for you.

Taught by a variety of internationally recognised experts, Ancient History offers the opportunity to study the history of Greece and Rome in the Classical period (600 BCE to 700 CE). Over three years you will delve into the politics, events and developments underpinning our understanding of many aspects of historical societies and, indeed, our own culture. You will explore themes, key periods and problems in Greek and Roman history, such as the emergence (and fall) of democracy and the rise, decline and fall of Empires.

You will build skills and knowledge from day one. In year two, the experience of historical periods will be deepened and widened and you will develop skills in research and concentrate on your individual interests, which will culminate in specialist studies and individual research projects in year three. As you build knowledge and understanding of a formative and fascinating period of world history, you will have the opportunity to study in other areas of the curriculum, notably: archaeology, literature, philosophy and language.

There is also the possibility of spending a year abroad, experiencing the profound effect these classical cultures have had on history, culture and politics.

As a student of Ancient History you will be part of our Classics Department, where the quality of research that informs our teaching and a friendly, individual approach which shapes the way we guide our students combine to create an unbeaten academic experience.

 • Explore key themes and problems such as the rise, decline and fall of Empires.
 • Opportunities to study archaeology, literature, philosophy and language.
 • Develop your research and reasoning skills.
 • Choose to specialise in Greek or Roman history, or both.
 • Assessment by written exams and coursework.

Course structure

Core Modules

In this module you will develop an understanding of the Greek World in the Classical Period. You will look at the key events in Greek History from 580 to 323 BC and place these in their historical context. You will consider historical problems and critically examine information and accounts set out in the Greek sources as well as in the works of modern historians. You will analyse a range of sources materials, including inscription, historiography and oratory, and develop an awareness of potential bias in these.

In this module you will develop an understanding of the development of Roman politics and society over the extended period of Roman history, from early Rome through to the emergence of the Medieval World. You will look at the chronology and development of Rome, examining key themes in the interpretation of particular periods of Roman history, including the rise and fall of the Republic and the Imperial Monarchy. You will consider the difficulties and methological issues in the interpretation of Roman Historiography and analyse a variety of theoretical approaches used by historians.

In this module you will develop an understanding of how different classical disciplines interrelate. You will focus on specific academic skills such as avoiding plagiarism, approaching and evaluating a range of ancient evidence, using library and other resources, critically evaluating modern scholarship and theoretical approaches, and relating academic study to employability.

The Roman Republic occupies a special place in the history of Western civilisation. In this module, we explore the history of the Republic from the foundation of Rome to the murder of Julius Caesar on the Ides of March 44 BC. Students will examine the social and political pressures that drove Rome to conquer her Mediterranean empire and the consequences of that expansion for the Romans and for the peoples they conquered. The major literary sources will be discussed in translation, together with the evidence of archaeology and material culture which helps us to bring the ancient Romans to life.

For almost half a millennium, the Roman empire ruled over the ancient Mediterranean world. This module surveys the golden years of imperial Rome, from the achievement of sole rule by the first emperor Augustus (31 BC - AD 14) to the murder of Commodus (the white-clad emperor from Gladiator) in AD 192. We will analyse the political, social and cultural developments under the emperors of the first and second centuries AD, and reassess their achievements and legacies: Claudius’ invasion of Britain, Nero’s cultured tyranny, the terrible efficiency of Domitian, Trajan the conqueror, and the philosophical Marcus Aurelius.

Optional Modules

There are a number of optional course modules available during your degree studies. The following is a selection of optional course modules that are likely to be available. Please note that although the College will keep changes to a minimum, new modules may be offered or existing modules may be withdrawn, for example, in response to a change in staff. Applicants will be informed if any significant changes need to be made.

In this module you will develop an understanding of Ancient Greek grammar and syntax and learn elementary vocabulary. You will acquire basic aptitude in reading Ancient Greek text (mostly adapted, with some possible original unadapted basic texts) and consider the relationship between Ancient Greek language and ancient Greek literature and culture.

In this module you will further your understanding of Greek grammar and syntax. You will look at Greek prose and/or verse texts, in unadapted original Greek, and learn how to accurately translate passages at sight.

In this module you will develop an understanding of a wide range of texts in ancient Greek. You will look at set texts in both prose and verse for translation, and complete grammar and syntax consolidation exercises. You will consider the literary and linguistic features of advanced Greek texts and examine features of grammar, syntax and style.

This module can be taken by anyone with less than a B in GCSE Latin. If students have a B or better in Latin GCSE or equivalent, they should be looking at Intermediate Latin (unless it was a very long time ago). The module sets out to provide a basic training in the Latin language for those with little or no previous experience of Latin. The emphasis is on developing the skill of analysing the structure and meaning of Latin sentences, and on efficient use of the dictionary. Students will also gain familiarity with a range of literary and epigraphic texts in the original Latin.

A module intended to build on Beginner’s Latin or O-level/GCSE, extending the students' knowledge of Latin to the point where they are ready to read substantial texts.

In this module you will develop an understanding of classical Latin and how to interpret Latin texts. You will study two set texts in Latin, one prose and one verse, focussing on translation, context and understanding of grammar. You will gain practice in unprepared translation of texts of similar genres to the prepared texts and will consider selected topics in Latin grammar and syntax.

In this module you will develop an understanding of the framework of Greek literary history from Homer to Heliodorus. You will look at the chronology of major authors and works, and how they fit into larger patterns in the development of Greek culture and political history. You will examine ancient literary texts in translation, considering issues in key genres including epic, lyric, drama, oratory, philosophical writing, historiography, Hellenistic poetry, and the Greek novel.

In this module you will develop an understanding of the history of Roman literature from its beginnings until the end of the Republic. You will look at the work of the major Republican Roman authors Plautus and Terence, Lucretius, Catullus and Cicero. You will consider the issues in the earlier history of Roman literature, including the relationship with Greek models and the question of Roman originality, literature and politics, the use of literature for scientific or philosophical exposition, and the development of narrative style ant attitudes to the Roman Republican past.

In this module you will develop an understanding of the history of Roman literature in the early imperial period. You will look at the work of five authors selected from the Julio-Claudian period, considering the ways in which Roman literature responded to the new political conditions established by the Principate. You will develop your skills in interpretation, analysis and argument as applied both to detailed study of texts (in translation) and to more general issues.

In this module you will develop an understanding of ancient philosophical ideas and the ways in which philosophical arguments are presented and analysed. You will look at the thought and significance of the principal ancient philosophers, from the Presocratics to Aristotle, and examine sample texts such as Plato's 'Laches' and the treatment of the virtue of courage in Aristotle, 'Nicomachean Ethics' 3.6-9.

In this module you will develop an understanding of how classical Greek and Roman societies developed the concept and role of the individual as part of the wider community. You will look at Greek and Roman education, and how that encouraged the formation of ideal behaviour and identity. You will consider the role of rhetoric, and how competition was encouraged within these societies though literary and dramatic contests, sport, military life, and religion. You will examine how these ideas reflect the role of the individual in the community of the cosmos, and the place in society of 'others', including the lower classes, women, children, the elderly, and slaves.

This is a survey module covering a large and disparate field. No previous knowledge is assumed: it will offer a basic introduction to the principles of classical archaeology and to the archaeological material of ancient Greece. The module will help you to place archaeological objects and contexts alongside literature and philosophy and to gain a more rounded understanding of how the Greeks thought about their world and the physical environment they created for themselves. The main aim of the module is to familiarise you with the material culture of the Greek civilisation from the Bronze Age to the Hellenistic period. We will examine the principal forms of Greek art and architecture, together with their stylistic development and social context. We will also consider developments in political organisation and religious practice, as well as evidence for everyday life. The module will introduce basic methodological concepts and theoretical approaches to the study of ancient Greek material culture.

This module studies the broad spectrum of archaeological evidence for the Roman world. It will provide an introduction to the main sources of archaeological evidence and key sites across the Roman world. It will offer a taste of how we can use the evidence they provide in the study of history, society and technology during the period c. 200 BC – c. AD 300. It aims to familiarize you with the principal forms and contexts in which art and architecture developed in the Roman world to introduce you to the uses of material culture in studying history, i.e. to study the art and architecture of Rome as part of its history, social systems, culture, and economy and to develop critical skills in visual analysis.

 • Intensive Greek
 • Aspects of Modern Greek Language and Culture
 • Hellenistic Epic: Apollonius of Rhodes
 • Imperial Greek Poetry: Epic & Epigram
 • Homer (in Greek)
 • The Tragedy of Euripides
 • Greek Dramatic Texts II (Comedy)
 • Herodotas
 • Plato (in Greek)
 • Imperial Greek Literature
 • Greek Historiography (in Greek)
 • Greek Erotic Poetry in Greek
 • Horace
 • Lucretius and Virgil
 • Latin Love Elegy
 • Roman Satire
 • Latin Epic
 • Latin Historiography
 • Catullus and Horace
 • Latin Letters
 • Homer (In Translation)
 • Greek Drama (In Translation)
 • Cinema and Classics
 • Ovid’s Metamorphoses: Art and Power in Augustan Rome
 • Virgil’s Aeneid : the Empire in the Literary Imagination
 • Gender in Classical Antiquity
 • Greek Law and Lawcourts
 • Greek History to 322 BC
 • Augustus: Propaganda and Power
 • The Roman Republic: A Social and Economic History
 • The Rise of the Roman Empire: An Economic and Social history
 • Body and Soul in Ancient Philosophy
 • The Good Life in Ancient Philosophy
 • The Built Environment in Classical Antiquity
 • Greek and Roman Art in Context
 • Understanding Pompeii and Herculaneum
 • Perspectives on Roman Britai
 • Second Year Project
 • Further Aspects of Modern Greek Language and Culture
 • Cinema and Classics
 • Roman Oratory
 • Ancient Literary Criticism
 • Roman Drama (In Translation)
 • Greek Lyric, Eros and Social Order
 • Nature and the Supernatural in Latin Literature
 • Greek Literature under the Roman Empire
 • Studying Ancient Myth
 • Culture and Identity from Nero to Hadrian
 • The Roman Novel
 • Gender in Classical Antiquity
 • Greek Law and Lawcourts
 • Augustas
 • The Roman Republic: A Social and Economic History
 • The Rise of the Roman Empire: An Economic and Social history
 • Aleksandras Didysis
 • The City from Augustus to Charlemagne: The Rise and Fall of Civilisation
 • Body and Soul in Ancient Philosophy
 • The Good Life in Ancient Philosophy II
 • Understanding Pompeii and Herculaneum
 • Perspectives on Roman Britai
 • City of Rome
 • Atėnų miestas
 • The Archaeology of the Roman Near East

Teaching & assessment

The course has a modular structure, whereby students take 12 course units or modules at the rate of four whole units per year. At least 7.5 modules of Ancient History must be taken over the three years of the degree, three modules at year 2 level, and three at year 3 level.

You will be taught through a mixture of lectures, seminars and tutorials, depending on the subjects studied. Much of your work will be outside class: reading in the library or via e-learning resources (we have a comprehensive e-learning facility, Moodle). You will also be preparing for seminars and lectures, working on essays and undertaking group projects and wide-ranging but guided independent study.

In your final year we provide ongoing support for your dissertation work, which usually includes:

 • Lectures and practical sessions on Dissertation Research Methods e.g. planning your topics, carrying out research, using specialist resources, finding information in print and online, and managing your search results and references. These sessions are run in conjunction with the Library Service and are generally also open to second year students
 • Short departmental writing ‘surgeries’, in which academic staff offer general writing support if you experiencing problems and/or those who have specific queries

Assessment takes place by a flexible combination of essays, projects, examinations, and tests, various methods being employed depending on the nature of the course unit and the intended learning outcomes. In the third-year, students complete a guided and extended piece of independent research, a 10,000 word dissertation, on a historical subject.

Entry requirements

A Levels: ABB-BBB

Where an applicant is taking the EPQ alongside A-levels, the EPQ will be taken into consideration and result in lower A-level grades being required. For students who are from backgrounds or personal circumstances that mean they are generally less likely to go to university you may be eligible for an alternative lower offer. Follow the link to learn more about our contextual offers.

Other UK and Ireland Qualifications

International & EU requirements

English language requirements

All teaching at Royal Holloway (apart from some language courses) is in English. You will therefore need to have good enough written and spoken English to cope with your studies right from the start.

The scores we require
 • IELTS: 6.5 overall. Writing 7.0. No other subscore lower than 5.5.
 • Pearson Test of English: 61 overall. Writing 69. No other subscore lower than 51.
 • Trinity College London Integrated Skills in English (ISE): ISE III.
 • Cambridge English: Advanced (CAE) grade C.

Country-specific requirements

For more information about country-specific entry requirements for your country please visit here.

Undergraduate Pathways

For international students who do not meet the direct entry requirements, the International Study Centre offers the following pathway programmes:

● International Foundation Year - for progression to the first year of an undergraduate degree.

● International Year One - for progression to the second year of an undergraduate degree.

Your future career

Our degree courses not only promote academic achievement but also the means to hone the life-skills necessary to excel, post-graduation.

Studying Ancient History requires research, assessment, reasoning, organization and self-management often on your own or as part of a team. So, by choosing to study this intellectually demanding discipline you will develop a broad range of skills which are highly prized by employers, including:

 • the ability to communicate views and present arguments clearly and coherently
 • the ability to critically digest, analyse and summarise content
 • time management and the discipline to meet deadlines
 • organisation and research skills
 • problem-solving skills and capability

Being able to understand and process complex issues, to critically evaluate resources and construct coherent arguments both verbally and in writing is why many Royal Holloway classicists become employed in law, marketing, publishing, the media, government and finance. Employers like Channel 4, multinational law firm SJ Berwin, The Guildhall (City of London), accountancy firm KPMG, the Natural History Museum, Customs and Immigration, London Advertising, Broadstone Pensions and Investments and the Armed Forces have all recently recruited Royal Holloway alumni from the Department of Classics.

Fees & funding

Home (UK) students tuition fee per year*: £9,250

EU and International students tuition fee per year**: £18,800

Other essential costs***: There are no single associated costs greater than £50 per item on this course

How do I pay for it? Find out more about funding options, including loans, scholarships and bursaries. UK students who have already taken out a tuition fee loan for undergraduate study should check their eligibility for additional funding directly with the relevant awards body.

*The tuition fee for UK undergraduates is controlled by Government regulations. For students starting a degree in the academic year 2021/22, the fee will be £9,250 for that year. The fee for UK undergraduates starting in 2022/23 has not yet been confirmed.

**For EU nationals starting a degree from 2021/22, the UK Government has confirmed that you will no longer be eligible to pay the same fees as UK students, nor be eligible for funding from the Student Loans Company. This means you will be classified as an international student. At Royal Holloway, we wish to support those students affected by this change in status through this transition, however a decision on the level of fee for EU students starting their course with us in September 2022 has not yet been made.

Fees for international students may increase year-on-year in line with the rate of inflation. The policy at Royal Holloway is that any increases in fees will not exceed 5% for continuing students. For further information see fees and funding and our terms and conditions. Fees shown above are for 2021/22 and are displayed for indicative purposes only.

***These estimated costs relate to studying this particular degree programme at Royal Holloway. Costs, such as accommodation, food, books and other learning materials and printing etc., have not been included.


Žiūrėti video įrašą: Vlogas iš Romos. RedLipsKiss


Komentarai:

 1. Birney

  Aš patvirtinu. Ir aš su tuo susidūriau. Aptarkime šį klausimą.

 2. Constantino

  Excuse, I have thought and have removed this phrase

 3. Jennis

  Perskaičiau ir padariau išvadas, ačiū.Parašykite pranešimą